Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 07:32

Δυο χρόνια αργότερα η ύφεση στη Μεσσηνία, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής

Δυο χρόνια αργότερα η ύφεση στη Μεσσηνία, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής

Η ύφεση έπληξε καθυστερημένα τη Μεσσηνία και η έντασή της τα δυο πρώτα χρόνια ήταν πολύ ηπιότερη από την αντίστοιχη πανελλήνια οικονομική κάμψη.  

Του Θανάση Λαγού 

Συγκεκριμένα και με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την πρώτη χρονιά της ύφεσης, το 2009, ενώ η ελληνική οικονομία παρουσίαζε κάμψη -1,31%, η Μεσσηνία συνέχιζε να αναπτύσσεται με ρυθμό 1,48%.  Μάλιστα ήταν στην 11η θέση με βάση το ρυθμό ανάπτυξης των 51 νομών της Ελλάδας. Η Μεσσηνία τελικώς εισήλθε στη φάση της ύφεσης το 2010, αλλά και πάλι οι αρνητικοί δείκτες ήταν λιγότερο έντονοι από τους αντίστοιχους πανελλήνιους, αφού τη διετία 2008 - 2010 η ύφεση της ελληνικής οικονομίας ήταν -5,3% και της μεσσηνιακής -2,21%. 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν αφενός ότι οι Μεσσήνιοι φτωχαίνουν με αργότερο ρυθμό από την υπόλοιπη Ελλάδα και αφετέρου ότι η Μεσσηνία δεν έχει δει ακόμα το σκληρό πρόσωπο της βαθιάς ύφεσης που έχουν γνωρίσει οι περισσότεροι νομοί της Ελλάδας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι τα δυο πρώτα χρόνια της ύφεσης η οικονομική κάμψη στη Μεσσηνία ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη πανελλήνια και πολύ μικρότερη από την κάμψη της παραγωγής που σημειώθηκε στους περισσότερους νομούς της χώρας. 

Οσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς, το ΑΕΠ της Μεσσηνίας το 2008 ήταν 2.349 εκατομμύρια ευρώ, το 2009 αυξήθηκε στα 2.377 εκατομμύρια ευρώ και το το 2010 μειώθηκε στα 2.285 εκατομμύρια ευρώ. Το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2009 σε σχέση με το 2008 κατά 1,22% και μειώθηκε την επόμενη χρονιά κατά 3,89%. Τη διετία 2008 - 2010 το μεσσηνιακό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 2,72%, ενώ της Ελλάδας μειωνόταν κατά 4,74%. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μεσσηνίας το 2008 ήταν 14.332 ευρώ, το 2009 "σκαρφάλωσε" στα 14.544 ευρώ και το 2010 έπεσε στα 14.014 ευρώ. Με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο ρυθμός ανάπτυξης το 2008 ήταν 4,6%, το 2009 διαμορφώθηκε στο 1,48% και το 2010 ήταν -3,64%. Τη διετία 2008 - 2010 το μεσσηνιακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,21%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Μεσσηνία το 2010 ήταν στην 36η θέση ανάμεσα στους 51 νομούς, ενώ το  2005 βρισκόταν στην 40ή θέση και το 2000 στην 42η. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η Μεσσηνία έχει το… μισό κατά κεφαλήν ΑΕΠ των πλούσιων Κυκλάδων και το 71% του μέσου πανελλαδικού. Συγκεκριμένα στον κάθε κάτοικο των Κυκλάδων αντιστοιχούν 30.860 ευρώ, στο μέσο Ελληνα 19.646 ευρώ και στο Μεσσήνιο 14.014 ευρώ. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 2005 - 2010 και ο ρυθμός ανάπτυξης των ετών 2008, 2009 και 2010 ανά νομό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.