Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021 14:25

Πρόταση χρηματοδότησης από ΔΕΥΑΜ για αξιοποίηση ΑΠΕ

Γράφτηκε από την
Πρόταση χρηματοδότησης από ΔΕΥΑΜ για αξιοποίηση ΑΠΕ

Αίτηση χρηματοδότησης, για τη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές της, υπέβαλε χθες η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης.

Οπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ, η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έχει τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Μεσσήνης». Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης, και συγκεκριμένα:

- Την προμήθεια και εγκατάσταση 86 αντλητικών συγκροτημάτων στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση 86 ρυθμιστών στροφών και ομαλών εκκινητών και 76 μετρητές ενέργειας στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση καρτών I/O για την σύνδεση των μετρητών ενέργειας, των ρυθμιστών στροφών και των ομαλών εκκινητών με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ασύρματης μετάδοσης δεδομένων σε προεπιλεγμένη πύλη για την επικοινωνία των τοπικών σταθμών ελέγχου με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και την συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών σε βάση δεδομένων.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
- Την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ενεργειακών στοιχείων των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων.
- Τον εκσυγχρονισμό – ανακαίνιση του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Μεσσήνης.

Κλείνοντας η εν λόγω ανακοίνωση αναφέρει ότι “στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ μέσω της αντικατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων, την αντικατάσταση των ρυθμιστών στροφών, ομαλών εκκινητών και των παρελκόμενων αλλά και την εγκατάσταση ευφυών λογισμικών διαχείρισης ενέργειας”.


NEWSLETTER