Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 08:29

Η Ελλάδα ουραγός στην απασχόληση εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις

Γράφτηκε από τον
Η Ελλάδα ουραγός στην απασχόληση εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις

 

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια στην απασχόληση εργαζομένων σε επιχειρήσεις από που απασχολούν μέχρι 9 άτομα και ουραγός στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Eurostat Στην Ελλάδα το 94,5% των επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 9 άτομα και σε αυτές απασχολείται το 46,5% του Ελλήνων εργαζομένων ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 92,8% των επιχειρήσεων που απασχολεί μέχρι 9 άτομα εργάζεται το 29,7% των Ευρωπαίων εργαζόμενων. Περισσότερους από 250 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολούν μόλις 570 επιχειρήσεις (0,1% του συνόλου ) και σε αυτές εργάζεται το 16,4% των Ελλήνων εργαζόμενων. Περισσότερους από 250 εργαζόμενους στην Ευρώπη απασχολούν 51.000 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται το 35,6% των Ευρωπαίων εργαζόμενων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 42,2% των Γερμανών απασχολείται σε 14.790 επιχειρήσεις η καθεμία από τος οποίες απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα.

Συνολικά η  Το 2021, η ΕΕ είχε 31 εκατ. επιχειρήσεις , που απασχολούσαν 156 εκατ. άτομα. Από αυτό το σύνολο, το 98% (30,3 εκατ.) ήταν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με την καθεμία να απασχολεί έως και 49 άτομα. Μαζί οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν 75,8 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 49% του συνολικού αριθμού όλων των ατόμων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις. Παρήγαγαν 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία, που αντιπροσωπεύει το 35% της συνολικής προστιθέμενης αξίας (9,3 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Οι 240.000 μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 απασχολούμενοι) αντιπροσώπευαν το 0,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούσαν 24,0 εκατομμύρια άτομα, σημειώνοντας προστιθέμενη αξία 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ (17%).

Παρόλο που οι μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότεροι από 249 απασχολούμενοι) αντιπροσώπευαν μόνο το 0,2% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, απασχολούσαν περισσότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων (55,6 εκατομμύρια, 36%) και παρήγαγαν σχεδόν το ήμισυ (48%) προστιθέμενης αξίας (4,4 τρισ. ευρώ). 

 

Από 0 μέχρι 9 εργαζόμενους

Από 10 μέχρι 19 εργαζόμενους

Από 20 μέχρι 49 εργαζόμενους

Από 50 μέχρι 249 εργαζόμενους

Περισσότερους από 250 εργαζόμενους

Σύνολο Επιχειρήσεων

Σύνολο Εργαζόμενων

 

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

28.748.802

92,8%

46.339.824

29,7%

1.011.995

3,3%

13.657.446

8,7%

520.474

1,7%

15.809.804

10,1%

240.000

0,8%

24.009.260

15,4%

51.000

0,2%

55.643.165

35,6%

30.983.113

156.124.230

Βέλγιο

808.796

95,9%

1.187.033

31,5%

16.819

2,0%

223.063

5,9%

10.565

1,3%

317.068

8,4%

5.534

0,7%

562.117

14,9%

1.432

0,2%

1.477.721

39,2%

843.146

3.767.002

Βουλγαρία

352.596

92,3%

666.434

31,3%

15.293

4,0%

204.013

9,6%

8.970

2,3%

268.133

12,6%

4.477

1,2%

438.894

20,6%

750

0,2%

550.845

25,9%

382.086

2.128.319

Τσεχία

1.206.120

96,3%

1.341.203

32,6%

22.712

1,8%

307.344

7,5%

14.009

1,1%

417.722

10,1%

7.296

0,6%

748.440

18,2%

1.716

0,1%

1.301.787

31,6%

1.251.853

4.116.495

Δανία

260.753

89,5%

440.668

20,5%

15.330

5,3%

205.782

9,6%

9.576

3,3%

288.694

13,5%

4.668

1,6%

456.542

21,3%

868

0,3%

754.697

35,2%

291.195

2.146.383

Γερμανία

2.659.035

83,8%

7.434.252

19,4%

289.346

9,1%

3.868.966

10,1%

142.835

4,5%

4.296.919

11,2%

66.669

2,1%

6.571.661

17,1%

14.790

0,5%

16.217.349

42,2%

3.172.674

38.389.147

Εσθονία

118.096

94,1%

193.861

37,7%

3.870

3,1%

51.959

10,1%

2.318

1,8%

68.319

13,3%

1.047

0,8%

105.538

20,5%

165

0,1%

94.724

18,4%

125.496

514.401

Ιρλανδία

0

0,0%

0

0,0%

13.941

3,8%

187.180

9,2%

8.222

2,2%

244.794

12,1%

4.050

1,1%

393.815

19,4%

783

0,2%

664.570

32,8%

369.030

2.028.348

Ελλάδα

831.720

94,5%

1.504.662

46,5%

29.759

3,4%

394.776

12,2%

14.016

1,6%

408.608

12,6%

4.284

0,5%

397.341

12,3%

570

0,1%

529.025

16,4%

880.349

3.234.412

Ισπανία

3.180.534

94,7%

5.150.322

34,3%

102.073

3,0%

1.307.501

8,7%

50.410

1,5%

1.584.115

10,6%

20.718

0,6%

2.013.280

13,4%

4.354

0,1%

4.943.300

33,0%

3.358.091

14.998.520

Γαλλία

4.312.638

96,0%

5.254.000

26,8%

99.630

2,2%

1.362.634

6,9%

51.069

1,1%

1.558.242

7,9%

24.044

0,5%

2.399.965

12,2%

5.727

0,1%

9.062.936

46,2%

4.493.109

19.637.779

Κροατία

201.919

92,8%

405.580

33,4%

8.833

4,1%

117.379

9,7%

4.361

2,0%

130.904

10,8%

2.028

0,9%

204.230

16,8%

412

0,2%

356.362

29,3%

217.553

1.214.455

Ιταλία

4.248.374

95,1%

7.504.029

42,6%

134.673

3,0%

1.766.802

10,0%

55.344

1,2%

1.641.352

9,3%

23.598

0,5%

2.308.980

13,1%

4.367

0,1%

4.386.746

24,9%

4.466.356

17.607.909

Κύπρος

8.436

10,2%

14.010

4,0%

2.953

3,6%

38.859

11,1%

1.465

1,8%

42.692

12,2%

 

 

:

 

 

 

:

 

82.381

349.199

Λετονία

127.306

92,0%

208.995

30,2%

5.846

4,2%

79.688

11,5%

3.447

2,5%

102.274

14,8%

1.545

1,1%

151.047

21,9%

217

0,2%

148.927

21,6%

138.360

690.931

Λιθουανία

284.905

94,9%

386.553

32,8%

7.744

2,6%

103.960

8,8%

4.731

1,6%

143.270

12,1%

2.386

0,8%

237.346

20,1%

420

0,1%

308.832

26,2%

300.186

1.179.961

Λουξεμβούργο

39.365

87,9%

64.030

16,8%

2.676

6,0%

35.877

9,4%

1.624

3,6%

49.343

13,0%

891

2,0%

90.624

23,8%

234

0,5%

140.846

37,0%

44.790

380.720

Ουγγαρία

913.753

96,2%

1.348.351

41,4%

20.070

2,1%

266.511

8,2%

10.240

1,1%

302.897

9,3%

4.573

0,5%

453.882

13,9%

951

0,1%

889.116

27,3%

949.587

3.260.757

Μάλτα

49.023

94,1%

74.860

33,3%

1.572

3,0%

20.945

9,3%

933

1,8%

27.765

12,3%

467

0,9%

46.526

20,7%

100

0,2%

54.954

24,4%

52.095

225.050

Ολλανδία

1.988.545

96,9%

2.364.771

28,5%

31.984

1,6%

566.820

6,8%

19.085

0,9%

734.885

8,9%

10.543

0,5%

1.305.394

15,8%

2.526

0,1%

3.315.006

40,0%

2.052.683

8.286.876

Αυστρία

543.530

92,2%

1.048.318

29,2%

25.468

4,3%

338.495

9,4%

13.284

2,3%

393.699

11,0%

5.942

1,0%

593.900

16,5%

1.391

0,2%

1.215.623

33,9%

589.615

3.590.035

Πολωνία

2.551.775

95,7%

4.301.666

37,8%

59.156

2,2%

839.810

7,4%

34.838

1,3%

1.009.706

8,9%

15.893

0,6%

1.628.103

14,3%

3.508

0,1%

3.605.980

31,7%

2.665.170

11.385.265

Πορτογαλία

1.182.761

96,0%

1.746.756

42,4%

26.824

2,2%

356.272

8,7%

14.624

1,2%

437.629

10,6%

6.603

0,5%

 

 

1.075

0,1%

 

 

1.231.887

4.116.533

Ρουμανία

886.281

94,1%

1.487.363

31,8%

29.128

3,1%

390.095

8,3%

17.062

1,8%

515.322

11,0%

7.509

0,8%

767.480

16,4%

1.651

0,2%

1.517.314

32,4%

941.631

4.677.574

Σλοβενία

176.723

95,2%

269.151

35,7%

4.749

2,6%

63.505

8,4%

2.514

1,4%

75.855

10,1%

1.409

0,8%

143.541

19,1%

269

0,1%

200.999

26,7%

185.664

753.047

Σλοβακία

579.324

97,4%

770.865

43,5%

7.911

1,3%

104.572

5,9%

4.586

0,8%

138.932

7,8%

2.563

0,4%

264.775

14,9%

646

0,1%

492.445

27,8%

595.030

1.771.589

Φινλανδία

407.660

95,0%

382.874

23,0%

10.745

2,5%

148.898

8,9%

6.740

1,6%

203.772

12,2%

3.373

0,8%

327.945

19,7%

713

0,2%

602.794

36,2%

429.231

1.666.283

Σουηδία

828.834

94,8%

789.217

19,7%

22.890

2,6%

305.740

7,6%

13.606

1,6%

406.893

10,2%

6.842

0,8%

689.313

17,2%

1.693

0,2%

1.816.077

45,3%

873.865

4.007.240

Ισλανδία

42.110

95,5%

50.210

35,4%

1.033

2,3%

13.891

9,8%

633

1,4%

18.654

13,1%

274

0,6%

28.842

20,3%

60

0,1%

30.259

21,3%

44.110

141.856

Νορβηγία

404.903

93,4%

462.914

25,4%

15.603

3,6%

208.501

11,4%

8.622

2,0%

253.993

13,9%

3.519

0,8%

341.477

18,7%

699

0,2%

554.822

30,5%

433.346

1.821.707

Ελβετία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.497

3.280.533

Βόρ. Μακεδονία

60.162

90,9%

155.198

35,1%

3.224

4,9%

42.464

9,6%

1.807

2,7%

53.877

12,2%

837

1,3%

83.521

18,9%

152

0,2%

106.674

24,1%

66.182

441.734 


NEWSLETTER