Τετάρτη, 15 Μαϊος 2024 15:17

Εκδήλωση για την αειφορία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εκδήλωση για την αειφορία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Το Europe Direct Πελοπόννησος σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα για την Ελλάδα - INZEB και με την υποστήριξη του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σταχυολόγηση της Αειφορίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ο Ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων, του Αγροδιατροφικού Τομέα και της Κυκλικής Οικονομίας στη Διαμόρφωση του Μέλλοντος».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 στις 5.30 μ.μ. στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης. Οι ειδήσεις καθημερινά εμπεριέχουν πλειάδα άρθρων και ρεπορτάζ που συνδέονται με την οικολογική ανισορροπία λόγω της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει πάρει εδώ και καιρό τα χαρακτηριστικά μιας άκρως δυσοίωνης και συνεχώς επιδεινούμενης κλιματικής κρίσης, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, ή με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της, όπως η ερημοποίηση, η ανυδρία, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης.

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος «η νέα κλιματική κανονικότητα επιβάλει την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής». Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το μείζων ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να το κάνουμε, αποφεύγοντας παράλληλα λανθασμένες ή μη αποτελεσματικές στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων.

Το ζήτημα της προσαρμογής αφορά καταρχάς την κοινωνική συνοχή και την κλιματική δικαιοσύνη… και αυτό διότι γνωρίζουμε ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι είναι άνισα κατανεμημένοι τόσο από κοινωνική όσο και από οικονομική οπτική…με αποτέλεσμα οι αδύναμες κοινωνικά ομάδες και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας καλούνται πολίτες, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν σε δράσεις για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο βιώσιμη Ευρώπη.

Το Σύμφωνο, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρέχει σε όλους έναν χώρο όπου μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την κλιματική κρίση, καθώς και να συμμετέχουν στο διαρκώς διογκούμενο ευρωπαϊκό κλιματικό κίνημα.

Στόχος της εκδήλωσης μας είναι η διερεύνηση της ενοποίησης των ενεργειακών κοινοτήτων, της κυκλικής οικονομίας και της σύγχρονης γεωργίας ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση της μέλλοντος της περιοχής. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τρεις εστιασμένες συνεδρίες:

α) ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των νέων,

β) ο αντίκτυπος των στρατηγικών κυκλικής οικονομίας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με παράλληλη τόνωση των τοπικών οικονομιών και γ) η αλληλεπίδραση μεταξύ του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα και των κλιματικών προκλήσεων, τονίζοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εκδήλωση θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με καινοτόμες πρακτικές βιωσιμότητας ζωτικής σημασίας για τους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και της αγροδιατροφής. Θα αλληλεπιδράσουν με ειδικούς και επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης και θα μάθουν για δραστικές λύσεις και πρακτικές εφαρμογές που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο για να κάνουν την περιοχήμας πιο ανθεκτική και βιώσιμη».