Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 19:30

Ταχεία διευθέτηση οφειλών έως 20.000 εύρω με νέο νόμο

Ταχεία διευθέτηση οφειλών έως 20.000 εύρω με νέο νόμο

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις δημοσιεύτηκε το νέο κείμενο του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πλέον, στο νόμο εντάσσονται για ρύθμιση και οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τον πλειστηριασμό.

Τα κριτήρια αυτά θα έχουν να κάνουν με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, το ύψος του συνόλου των οφειλών και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη. Πάντως η σημαντικότερη τροποποίηση είναι ότι εντάσσονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές από φόρους, εισφορές, τέλη σε δήμους, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Οι οφειλές πρέπει να μην έχουν βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης και, εάν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτών ενώπιον δικαστηρίων και δεν έχει συζητηθεί, να γίνει παραίτηση από την προσφυγή και να βεβαιωθούν από την ΔΟΥ. Επίσης, προστίθεται μια νέα ρύθμιση με τον τίτλο "Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών" όπου δίνεται η δυνατότητα προσωρινής διευθέτησης οφειλών για 18 μήνες σε όσους έχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα μηδαμινή περιουσία, κανένα ακίνητο, καταθέσεις κάτω των 1.000 ευρώ, σύνολο οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ κ.ά. Ακόμη, με μεταβατικές διατάξεις μπορούν οι ήδη ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη να επανυποβάλουν αίτηση συνυπολογίζοντας και τις οφειλές απέναντι στο Δημόσιο, ενώ μπορούν να ζητήσουν συντομότερη δικάσιμο εντός τετραμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εάν η παλιά δικάσιμος ήταν πέρα της τριετίας. Υποχρεωτικά η νέα δικάσιμος προσδιορίζεται εντός τριετίας.
Ο δικηγόρος Αριστομένης Σκούλικας σχολιάζοντας τις τροποποιήσεις λέει σχετικά: «Η δεύτερη και πολυαναμενόμενη τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά περιέχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Τα νέα μέτρα περιέχουν ευνοϊκές αλλά και δυσμενείς ρυθμίσεις για τους οφειλέτες. Είναι σημαντικό ότι πλέον ρυθμίζονται οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά αυτή η ρύθμιση δεν είναι αρκετή για να ανακουφίσει τον εμπορικό κλάδο που έχει πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Οσοι οι συμπολίτες μας έχουν καταθέσει αιτήσεις για να υπαχθούν στο νόμο και όσοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα πρέπει να απευθυνθούν στους δικηγόρους που συνεργάζονται για να ενημερωθούν πλήρως για τις αλλαγές του νόμου, καθώς αφορούν και τις εκκρεμείς ρυθμίσεις».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (σ.σ. διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας και ορισμός εκκαθαριστή), ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου, το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη.
Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό».
Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής (σ.σ. τη ρύθμιση της οφειλής), επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Καταγγελία της ρύθμισης επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων της ρύθμισης, έτσι το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία 4 μηνιαίων δόσεων ετησίως. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ’ αυτών».
Ν.Κ.