Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 09:23

Μόνο το 3% των ταξιδιωτικών εσόδων στην Πελοπόννησο

Γράφτηκε από τον
Μόνο το 3% των ταξιδιωτικών εσόδων στην Πελοπόννησο

 

Τα άμεσα ταξιδιωτικά έσοδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2020 ήταν 186 εκ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών ταξιδιωτικών εσόδων στην Ελλάδα, που άγγιξαν τα 6,07 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία τη μερίδα του λέοντος από τα ταξιδιωτικά έσοδα αποσπά το Νότιο Αιγαίο, καθώς το 2020 η τουριστική δαπάνη άγγιξε το 1,7 δισ. ευρώ (29% των συνολικής δαπάνης). Ακολουθούν η Κρήτη με έσοδα 1,2 δισ. ευρώ (20%) και η Αττική με 1,07 δισ. ευρώ (18 % της τουριστικής δαπάνης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ταξιδιωτικά έσοδα συμβάλλουν κατά 3% στο ΑΕΠ της Πελοποννήσου, ενώ στο Νότιο Αιγαίο η αντίστοιχη συμβολή ανέρχεται στο 31%, στα Ιόνια Νησιά στο 21% και στην Κρήτη στο 15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον τουρισμό για το 2020, και συγκρίνοντάς τα με το ΑΕΠ της χώρας, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

Η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2020 εκτιμάται σε 6,1 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί με το 3,7% του ΑΕΠ.

▪ Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2020 εκτιμάται μεταξύ 13,4 και 16,1 δισ. ευρώ, μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 8,1% έως 9,7% του ΑΕΠ.

▪ Το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια μείωση κατά -9,8% ή κατά 17.924 εκατ., ενώ

η δραστηριότητα του τουρισμού μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 72,3% ή κατά 15.851 εκατ. ευρώ άμεσα ή -34.872 / 42.005 εκατ. έμμεσα και άμεσα. Η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας οφείλεται στην πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της και προήλθε κατά -77,0% από τον εισερχόμενο τουρισμό έναντι -11,9% από τον εγχώριο τουρισμό.

▪ Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό του εισοδήματος της τουριστικής δραστηριότητας που προήλθε από το εξωτερικό ανήλθε σε 77,0% (έναντι περισσότερο από 90% τις προηγούμενες χρονιές). Δηλαδή ο τουρισμός παρέμεινε και το 2020 μία κατ’ εξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα.

Θ.Λ.

 

Περιφέρεια

% Κατανομή εσόδων εισερχόμενου τουρισμού 2020

Αναλογία άμεσης τουριστικής δαπάνης 2020 – σε εκατ. ευρώ

ΑΕΠ Περιφερειών 2020* - σε εκατ. ευρώ

% ΑΕΠ στο οποίο αντιστοιχεί η τουριστική δαπάνη

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2018 - σε ευρώ

Ν. Αιγαίο

29%

1.771

5.687

31%

18.054

Κρήτη

20%

1.214

8.344

15%

14.302

Αττική

18%

1.073

79.034

1%

22.915

Κεντρική Μακεδονία

10%

581

22.636

3%

13.125

Ιόνια Νησιά

10%

629

2.928

21%

15.587

Πελοπόννησος

3%

186

7.382

3%

13.943

Αν. Μακεδονία και Θράκη

2%

129

6.322

2%

11.446

Θεσσαλία

2%

122

8.334

1%

12.578

Ήπειρος

2%

116

3.618

3%

11.775

Δυτ. Ελλάδα

2%

98

7.306

1%

12.082

Στερεά Ελλάδα

1%

83

7.684

1%

15.030

Δυτ. Μακεδονία

1%

38

3.778

1%

15.319

Β. Αιγαίο

1%

35

2.273

2%

11.434

ΕΛΛΑΔΑ

100,0%

6.075

165326

3,7%

16.745

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER