Κυριακή, 06 Μαρτίου 2022 08:31

Προβολή σημαντικών κάστρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Γράφτηκε από την

 

Σημαντικά κάστρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνονται στο έργο με τίτλο “SUB. 5 – Πολιτιστική Διαδρομή: Δίκτυο Κάστρων από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία”, το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, στη διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που θα παραχθεί για την προβολή της συγκεκριμένης πολιτιστικής διαδρομής, περιλαμβάνονται, όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα κάστρα Ακροκόρινθος, Ακροναυπλία – Μπούρτζι – Παλαμήδι, Λάρισα Αργους, Παράλιου Αστρους, Μονεμβασίας, Γεράκι, Μυστράς, Καλαμάτα, Κορώνη, Μεθώνη, Νιόκαστρο Πύλου.

Η δημόσια δαπάνη του πιο πάνω έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και οι πιστώσεις για το τρέχον έτος σε 462.600 ευρώ.

Το έργο, ειδικότερα, αφορά τον σχεδιασμό μιας πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης σε ένα δίκτυο κάστρων και οχυρώσεων που αναπτύσσεται στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ηπειρο.

Τα κάστρα αυτά -βυζαντινά, φράγκικα, ενετικά, οθωμανικά-, πέρα από την τοπική ιστορική τους διάσταση, αποτελούν μάρτυρες των ιστορικών δεδομένων που επηρέασαν την ιστορική πορεία της Ελλάδας, έχουν όμως εγγραφεί και στην ευρωπαϊκή πολιτιστική μνήμη και κληρονομιά.

Τα κάστρα που επιλέγονται στο πλαίσιο του έργου ως σταθμοί της πολιτιστικής διαδρομής, βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές δημοφιλών τουριστικών προορισμών -ή με δυναμική ποιοτικής τουριστικής αξιοποίησης-, ενώ συνδέονται και με νέους οδικούς άξονες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής κάστρα / σταθμοί της διαδρομής: Ακροκόρινθος, Ακροναυπλία – Μπούρτζι – Παλαμήδι, Λάρισα Αργους, Κάστρο Παράλιου Αστρους, Κάστρο Μονεμβασίας, Γεράκι, Μυστράς, Κάστρο Καλαμάτας, Κορώνη, Μεθώνη, Νιόκαστρο Πύλου, Κάστρο Ζακύνθου, Χλεμούτσι, Κάστρο Πάτρας, Ρίο, Αντίρριο. Κάστρο Ναυπάκτου, Κάστρο Αγίας Μαύρας Λευκάδας, Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, Παλαιό και Νέο Φρούριο Κέρκυρας, Κάστρο Αρτας, Κάστρο Ιωαννίνων, Σούλι – Κάστρο Κιάφας, Κάστρο Πάργας.

Με αφετηρία τα μνημεία της διαδρομής προτείνονται επίσης δευτερεύουσες διαδρομές τοπικού χαρακτήρα, με την επισήμανση άλλων προσβάσιμων κάστρων στην κάθε περιοχή (ενδεικτικά αναφέρονται τα κάστρα της Πιάδας, Κελεφάς, Βατίκων, το Γαρδίκι Κέρκυρας κ.α).

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί καταγραφή-επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτιστικής διαδρομής -κύριας και δευτερευουσών- (με παράλληλη συλλογή χαρτογραφικών δεδομένων, φωτογραφιών, ιστορικών και αρχαιολογικών πληροφοριών κλπ) και σύνταξη των σχετικών με την διαδρομή και τα μνημεία της, κειμένων.

Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν και τη διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα που θα παραχθεί για την προβολή της συγκεκριμένης πολιτιστικής διαδρομής στο πλαίσιο του σχετικού έργου του ΤΑΑ. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν -κατά περίπτωση και όπου δεν έχουν ήδη γίνει, στο πλαίσιο άλλων έργων- επιτόπιες σημειακές και ήπιες παρεμβάσεις ευπρεπισμού-ανάδειξης σε επιλεγμένους χώρους των μνημείων της διαδρομής (π.χ. καθαρισμοἰ, διαμορφώσεις, βελτιώσεις μονοπατιών, μικροστερεώσεις κτλ), όπου αυτές είναι απαραίτητες για την ασφαλή περιήγηση και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Επίσης, προβλέπεται παραγωγή υλικού πληροφόρησης (οδηγοί, φυλλάδια, πινακίδες σήμανσης και ενημέρωσης σχετικών με τη διαδρομή στα ελληνικά και άλλες γλώσσες και σε Μπράιγ), συμπεριλαμβανομένων γραφιστικὠν υπηρεσιών, μεταφράσεων κτλ., τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης και δράσεις ενημέρωσης του κοινού.


NEWSLETTER