Τρίτη, 09 Απριλίου 2024 09:21

Μείωση τουριστικών εσόδων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Οι επισκέπτες ξοδεύουν πολλά αλλά είναι λίγοι

 

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

Οι αλλοδαποί επισκέπτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2023 σε σχέση με το 2022 δαπάνησαν περισσότερα χρήματα ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση αλλά τελικά τα ταξιδιωτικά έσοδα μειώθηκαν επειδή οι λιγότεροι επισκέπτες έμειναν και λιγότερα βράδια. Συγκεκριμένα τα ταξιδιωτικά έσοδα μειώθηκαν κατά 69,8 εκατ. ευρώ επειδή ήρθαν 158.900 λιγότεροι επισκέπτες και μειώθηκε η μέση διάρκεια μέση διάρκεια παραμονής από 9 διανυκτερεύσεις το 2022 σε 7,6 διανυκτερεύσεις το 2023. Η μείωση των ταξιδιωτικών εσοδών θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν είχαν αυξηθεί η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε από 56,3 ευρώ το 2022 σε 69,2 ευρώ το 2023 και η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε από 508,6 ευρώ το 2022 σε 523,6 ευρώ το 2023

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε από 56,3 ευρώ το 2022 σε 69,2 ευρώ το 2023. Πέρσι η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Κρήτη (113,4 ευρώ) και η  χαμηλότερη στην Κεντρική Μακεδονία (46,9 ευρώ). Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Ελλάδα είναι 86,6 ευρώ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο μέσος Γερμανός επισκέπτης δαπάνησε πέρσι 69,2 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ο Βρετανός 65,3 ευρώ, ο Αμερικάνος 63,4 ευρώ και ο Γάλλος 57,8 ευρώ.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε από 508,6 ευρώ το 2022 σε 523,6 ευρώ το 2023. Πέρσι η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Κρήτη (941 ευρώ) και η χαμηλότερη στην Ήπειρο (193,3 ευρώ). Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα είναι 523,6 ευρώ. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο μέσος Γερμανός επισκέπτης δαπάνησε πέρσι 552,7 ευρώ ανά επίσκεψη, ο Βρετανός 452,5 ευρώ, ο Αμερικάνος 386,4 και ο Γάλλος 454,2 ευρώ.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 9 διανυκτερεύσεις το 2022 σε 7,6 διανυκτερεύσεις το 2023. Πέρσι η μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής  καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (9,8  διανυκτερεύσεις ) και η μικρότερη στην Ήπειρο (2,5 διανυκτερεύσεις ). Η μέση διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα είναι 6,3 διανυκτερεύσεις. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο Γερμανός επισκέπτης διανυκτέρευσε  πέρσι 10,9 ευρώ βράδια, ο Βρετανός 6,9 βράδια, ο Αμερικάνος 6,1 βράδια  και ο Γάλλος 7,9 βράδια.

 

Περιφέρειες

Μέση διάρκεια παραμονής
(διανυκτερεύσεις)

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (σε ευρώ)

Δαπάνη ανά επίσκεψη  (σε ευρώ)

2022

2023

% μεταβολή

2022

2023

% μεταβολή

2022

2023

% μεταβολή

Αττική

6,2

5,6

-9,7%

81,1

85,4

5,3%

506,6

480,0

-5,3%

Βόρειο Αιγαίο

10,9

9,8

-10,1%

58,4

72,9

24,8%

638,1

715,9

12,2%

Νότιο Αιγαίο

7,7

7,3

-5,2%

91,6

105,5

15,2%

703,0

767,0

9,1%

Κρήτη

8,2

8,3

1,2%

87,4

113,4

29,7%

715,9

941,0

31,4%

Αν. Μακεδονία και Θράκη

5,4

4,6

-14,8%

62,2

55,9

-10,1%

334,5

254,4

-23,9%

Κεντρική Μακεδονία

6,1

4,9

-19,7%

44,5

46,9

5,4%

271,4

230,7

-15,0%

Δυτική Μακεδονία

5,6

4,5

-19,6%

50,2

55,3

10,2%

279,9

246,4

-12,0%

Ήπειρος

2,9

2,5

-13,8%

81,9

76,5

-6,6%

240,3

193,0

-19,7%

Θεσσαλία

6,9

6,5

-5,8%

52,0

62,2

19,6%

357,1

406,1

13,7%

Ιόνια Νησιά

7,6

8,0

5,3%

108,5

75,8

-30,1%

821,0

603,0

-26,6%

Δυτική Ελλάδα

5,1

4,9

-3,9%

74,1

76,6

3,4%

378,8

372,9

-1,6%

Στερεά Ελλάδα

5,7

5,0

-12,3%

73,2

67,7

-7,5%

416,2

336,3

-19,2%

Πελοπόννησος

9,0

7,6

-15,6%

56,3

69,2

22,9%

508,6

523,6

2,9%

Ελλάδα

6,9

6,3

-8,7%

79,5

86,6

8,9%

550,2

546,4

-0,7%

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Μέση διάρκεια παραμονής
(σε διανυκτερεύσεις)

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (σε ευρώ)

Δαπάνη ανά επίσκεψη  (σε ευρώ)

 

2022

2023

% μεταβολή

2022

2023

% μεταβολή

2022

2023

% μεταβολή

Γερμανία

13,5

10,9

-19,3%

56,3

69,2

22,9%

657,2

552,7

-15,9%

Ηνωμένο Βασίλειο

7,6

6,9

-9,2%

56,8

65,3

15,0%

434,3

452,5

4,2%

ΗΠΑ

6,3

6,1

-3,2%

73,3

63,4

-13,5%

465,4

386,4

-17,0%

Γαλλία

9,4

7,9

-16,0%

50,0

57,8

15,6%

468,6

454,2

-3,1%