Κυριακή, 07 Ιουλίου 2024 10:00

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αύξηση επισκέψεων, μείωση ταξιδιωτικών εισπράξεων

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αύξηση επισκέψεων, μείωση ταξιδιωτικών εισπράξεων

Μείωση 21,4% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, ενώ την ίδια περίοδο τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 40%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το φετινό πρώτο τρίμηνο οι επισκέψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκαν κατά 10,7% αλλά τελικώς τα έσοδα μειώθηκαν επειδή οι επισκέπτες πραγματοποίησαν 17,5% λιγότερες διανυκτερεύσεις σε σχέση το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σε απόλυτους αριθμούς το φετινό πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα της Ελλάδας κατέγραψε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 82.700 επισκέψεις (74.700 πέρυσι), 521.500 διανυκτερεύσεις (632.100 πέρυσι) και έσοδα 28,3 εκατ. ευρώ (36 εκατ. ευρώ πέρυσι). Πανελλαδικά καταγράφηκαν 2.585.900 επισκέψεις (2.047.200 πέρυσι), 14.240.300 διανυκτερεύσεις (11.208.600 πέρυσι) και έσοδα 1,003 δισ. ευρώ (716,4 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων καταγράφηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (149,6%) και ακολουθούν Κρήτη (60,6%) και η Αθήνα (58,5%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ταξιδιωτικά έσοδα της Κρήτης αυξήθηκαν παρά τη μείωση των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων. Σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτικών εσόδων καταγράφηκε στην Αττική (248,3 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (25,7 εκατ. ευρώ) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (15,5 εκατ. ευρώ).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των επισκέψεων καταγράφηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (125,4%) και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (69,2%) και το Βόρειο Αιγαίο (60,3%). Σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη αύξηση επισκέψεων καταγράφηκε στην Αττική (330.300 περισσότερες από πέρυσι) και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (92.300 περισσότερες από πέρυσι) και η Κεντρική Μακεδονία (78.200 περισσότερες από πέρυσι).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των διανυκτερεύσεων καταγράφηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (131,7%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (98,6%) και η Αττική (39,1%). Σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη αύξηση διανυκτερεύσεων καταγράφηκε στην Αττική (2.271.100 περισσότερες από πέρυσι) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (394.300 περισσότερες από πέρυσι) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (255.800 περισσότερες από πέρυσι).

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: