Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 22:38

Στους προβλεπόμενους χρόνους οι υπόλοιποι διαγωνισμοί της Πατρών - Πύργου

Γράφτηκε από την
Στους προβλεπόμενους χρόνους οι υπόλοιποι διαγωνισμοί της Πατρών - Πύργου

Καμία καθυστέρηση και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, οι διαγωνισμοί για τα υπολοιπόμενα τμήματα της Πατρών - Πύργου.

Οι διεξαγωγές των διαγωνισμών έργων που αφορούν στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου Πάτρα - Πύργος, θα δημοπρατούνται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , οι οποίες και ψηφίσθηκαν με διευρυμένη πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Αυτό προβλέπεται στην επιστολή που απέστειλε σήμερα ο ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστος Σπίρτζης, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά και την τυπική αναβολή της δημοπράτησης του 4ου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος (Βάρδα ΑΚ Κυλλήνης), λόγω του μη ορισμού εκπροσώπου του ΤΕΕ στην επιτροπή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο έργο (Πάτρα - Πύργος 4ο τμήμα Βάρδα ΑΚ Κυλλήνης), οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες, καθώς το ΥΠΟΜΕΔΙ και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των πρότυπων τευχών δημοπράτησης (πρότυπη διαχείριση) από την ΕΑΔΗΣΣΥ, που αναμένονται τις προσεχείς ημέρες, να προχωρήσει άμεσα σε διαδοχικές δημοπρατήσεις των υπολειπομένων τμημάτων του έργου, ώστε οι διαγωνισμοί στο σύνολό τους να ξεκινήσουν με βάση τις νέες διατάξεις και να ολοκληρωθούν στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις.


NEWSLETTER