Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 20:37

Διάλυση της σύμβασης για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Ρωμανού

Τη διάλυση της σύμβασης για το έργο κατασκευής του δρόμου Γαργαλιάνοι - Ρωμανού, προϋπολογισμού 17,8 εκ. ευρώ, ανάδοχος του οποίου ήταν η "Μετρό ΑΤΕ", αποφάσισε η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, η διάλυση εγκρίθηκε χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Πρόκειται για το πολύπαθο έργο του νέου δρόμου της Δυτικής Μεσσηνίας, από τα πιο σημαντικά στο νομό -αν όχι το πιο σημαντικό- που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. Δημοπρατήθηκε το 2005, ήταν να ολοκληρωθεί το 2008, όμως... όχι έμεινε στη μέση, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένες ούτε τις απαλλοτριώσεις. Και είναι αβέβαιο αν θα έχει ολοκληρωθεί το 2013.
Για τη διάλυση της εργολαβίας ο ανάδοχος είχε ζητήσει αποζημίωση πάνω από 10 εκ. ευρώ, όπως είχε ενημερώσει παλιότερα το Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Μάλιστα, με απόφασή του είχε συσταθεί επιτροπή στελεχών της Δ.Τ.Ε., η οποία θα αποφαινόταν για το ύψος της αποζημίωσης και για άλλα θέματα - αιτήματα που είχε θέσει ο ανάδοχος.
Στο τελευταίο από τα έγγραφα που η υπηρεσία έλαβε υπόψη της για την αποδοχή διάλυσης της σύμβασης, επισημαίνεται η αίτηση του αναδόχου στις 30-12-2011, με την οποία υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου, προβάλλοντας ταυτόχρονα σχετικά αιτήματα αποζημίωσής του λόγω της αναμενόμενης διάλυσης της σύμβασης και ζητώντας παράλληλα τη διενέργεια της παραλαβής του έργου.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Τατούλης έχει ενημερώσει ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου Γαργαλιάνοι - Ρωμανού αναμένεται να ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών.