Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 18:53

Εργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Μεσσήνης

Γράφτηκε από τον
Εργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Μεσσήνης

Εργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης σε διάφορα χωριά του -με προϋπολογισμό 663.709,67 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ- προκήρυξε ο Δήμος Μεσσήνης, με την πίστωση να προέρχεται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” του υπουργείου Εσωτερικών.

Οπως έγινε γνωστό, τα έργα προβλέπουν την αντικατάσταση αγωγών συνολικού μήκους 8,1 χιλιομέτρων, σε Νέα Κορώνη, Κορομηλιά, Μαυρομάτι Παμίσου, Ριζόμυλο και Καρποφόρα, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Μεσσήνης, με την προσθήκη συνολικά 73 δικλίδων.

Το έργο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, κρίνεται αναγκαίο καθώς τα δίκτυα στα πιο πάνω χωριά αποτελούνται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 50 και πλέον χρόνων, οι οποίοι “παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και διαρροές και σημαντικά σπασίματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια το αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου συνολικά και την απώλεια νερού”.

Ετσι, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, α) στη Νέα Κορώνη η αντικατάσταση δικτύου συνολικού μήκους 1.658 μέτρων, στην Κορομηλιά η αντικατάσταση δικτύου συνολικού μήκους 1.490 μέτρων, στο Μαυρομάτι Παμίσου η αντικατάσταση δικτύου συνολικού μήκους 2.625 μέτρων, στον Ριζόμυλο και την Καρποφόρα η αντικατάσταση δικτύου συνολικού μήκους 2.347 μέτρων και στη Μεσσήνη η αντικατάσταση υφιστάμενων 73 δικλίδων από νέες.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, μέχρι και την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την ίδια ώρα, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου.

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER