Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 08:11

Επιτάξεις για τον δρόμο Τζάνε - Καλαμάκι

Γράφτηκε από την
Επιτάξεις για τον δρόμο Τζάνε - Καλαμάκι

 

Επιτάξεις για να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις το έργο βελτίωσης στο δρόμο Ριζόμυλος - Κορώνη, στο τμήμα Τζάνε - Καλαμάκι, ενέκρινε ο γ.γ. Υποδομών Γιώργος Δέδες.

Η απόφαση αφορά το σημείο με τον αρχαιολογικό χώρο  στην παράκαμψη Πεταλιδίου, για το οποίο έχει υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, προκειμένου να κατασκευαστεί “κατ εντ κάβερ” και να μην πειραχτούν τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Η έγκριση της επίταξης ακινήτων είναι για συνολική έκταση 30 στρεμμάτων, που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 9 Ιουλίου και είναι αναγκαία για την εκτέλεση εργασιών του έργου, για 1 χρόνο. Η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών θα καθοριστεί βάσει πρακτικού που θα συντάξει η επιτροπή εκτίμησης ζημιών, που ορίζεται με την απόφαση του κ. Δέδε. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να γίνει άμεσα. Η έγκριση του πρακτικού ζημιών θα διενεργηθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η επιτροπή προεκτίμησης ζημιών λόγω της επίταξης αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς - στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται, μεταξύ άλλων: “1) Το έργο, στο οποίο αφορά η επίταξη, είναι μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας και εξυπηρετεί σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, τόσο εξαιτίας της ανάγκης ταχείας υλοποίησής του και ειδικότερα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων οδικής ασφάλειας όσο και της απορρόφησης των πόρων του οικείου προγράμματος της ΕΕ που έχει περιορισμένη διάρκεια. 2) Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης εκτιμάται ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την παρέλευση ενός έτους και τυχόν καθυστέρηση απόδοσης των εκτάσεων στον ανάδοχο θα προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου, λόγω καθυστέρησής του, σύμφωνα με το νόμο. 3) Η δίκη για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης δεν έχει ακόμα οριστεί”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο βελτίωσης του δρόμου Ριζόμυλος - Κορώνη, στο τμήμα Τζάνε - Καλαμάκι, μήκους 7.320 μέτρων, που ξεκίνησε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα της Περιφέρειας, με προϋπολογισμό 11.631.298,59 ευρώ. Προβλέπονται 3,72 χιλιόμετρα νέων οδών και 2,84 χιλιόμετρα ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, καθώς περιλαμβάνει τις παρακάμψεις Τζάνε, Πεταλιδίου και Καλαμακίου. Ξεκινάει από τη γέφυρα του Τζάνε και καταλήγει μετά το Καλαμάκι.


NEWSLETTER