Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019 15:01

Εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

 

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS) σε 5 διεθνείς αερολιμένες (Κέρκυρας, Ρόδου, Κω, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου) και σε 13 περιφερειακούς αερολιμένες (Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Ακτίου, Ιωαννίνων, Σκιάθου, Μήλου, Καρπάθου, Πάρου, Σητείας, καθώς και στο Κέντρο Ελέγχων / Δοκιμών (ΚΗΕΜΣ) της ΥΠΑ).

Αυτό αναφέρει σχετική απόφαση που υπογράφει η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου και δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 11.749.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το σύνολο των παραδοτέων προκύπτει από την απαίτηση διπλών συστημάτων καταγραφής φωνής για τα πέντε μεγάλα αεροδρόμια, σε παράλληλη λειτουργία, για επίτευξη πλήρους πλεονασμού (full redundancy).


NEWSLETTER