Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 19:10

Απάντηση Υποδομών σε Χαρίτση: Εγκαταλείπεται η παραλιακή χάραξη για Καλαμάτα - Ριζόμυλος

Γράφτηκε από τον
Απάντηση Υποδομών σε Χαρίτση: Εγκαταλείπεται η παραλιακή χάραξη για Καλαμάτα - Ριζόμυλος

Με τη βελτίωση - ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος, με παρακάμψεις της Μεσσήνης και της Βελίκας, προχωράει το υπουργείο Υποδομών για την υλοποίηση του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, του πιο σημαντικού έργου της Μεσσηνίας.

Αυτό ξεκαθαρίζει επίσημα ο υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής, αποκλείοντας την παραλιακή χάραξη, σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας κι εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση.

Επισημαίνει, ακόμα, ότι για το τμήμα Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση από το 2013, που προβλέπει βελτιώσεις, παρακάμψεις και νέα χάραξη στον υφιστάμενο δρόμο.

Ειδικότερα, ο υπουργός ενημερώνει τον κ. Χαρίτση ότι “η κοινοπραξία “Μορέας” έχει υποβάλει τις κάτωθι απαιτούμενες μελέτες για το τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος: α) Προτεινόμενο σχεδιασμό επί του οποίου συμφώνησε η υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τον οποίο δεν ακολουθείται η παραλιακή χάραξη (υποτμήμα Καλαμάτα - Μεσσήνη), αλλά η χάραξη του υφιστάμενου τμήματος με βελτίωσή του και, όπου απαιτείται, παραλλαγή της χάραξης (π.χ. παράκαμψη Μεσσήνης). β) Φάκελο προκαταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 9930/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΑΘ4653Π8-Σ6Ρ) γνωμοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου σημειώνεται ότι γνωμοδοτεί θετικά για τη βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος Καλαμάτα - Ριζόμυλος της εθνικής οδού 82 (Σπάρτη - Καλαμάτα - Μεσσήνη - Βελίκα - Χατζή - Πύλος), σύμφωνα με την προτεινόμενη στο φάκελο ΠΠΠΑ εναλλακτική λύση 2. γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος της εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος, η οποία έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στις 10-12-2019 και έχει λάβει περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ): 1912226717. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τις περαιτέρω ενέργειες. Οσον αφορά το τμήμα Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη με αρ. οικ.51472/2250/3-12-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Επίσης, υπάρχουν εγκεκριμένες, από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μελέτες οδοποιίας, στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά - Πύλος - Καλαμάτα), βελτίωση κατά τμήματα Πύλος - Ριζόμυλος και Πύλος - Μεθώνη», η ανάθεση της οποίας είχε εγκριθεί δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ.746/3-2-2009 υπουργικής απόφασης. Οσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι με τη με αρ. Β/Ε4/Φ1.2/482/23-1-2020 (ΑΔΑ: 6Ψ6Γ465ΧΘΞ-798) υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε το από 6- 12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την α’ φάση σιαγωνισμού (πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Οι μελέτες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα αποτελέσουν στοιχεία του φακέλου του έργου στη β’ φάση διαγωνισμού”.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές οι πέντε από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας: 1) ΑΒΑΞ Ανώνυμη Εταιρεία - Εργοληπτική - Τουριστική - Εμπορική - Βιομηχανική - Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων. 2) ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. 3) ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Εργων και Μεταλλικών Κατασκευών. 4) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων και Κατασκευών. 5) Ενωση Προσώπων ACCIONA Concesiones - Μυτιληναίος. Και οι 5 εταιρείες έγιναν δεκτές και συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Το έργο με τίτλο “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, με ΣΔΙΤ", έχει εκτιμώμενη αξία 312,23 εκ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η διαδικασία ανάθεσης, για την παρούσα σύμπραξη, περιλαμβάνει 2 φάσεις. Α' φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος, και Β' φάση, η οποία περιλαμβάνει 2 στάδια: α) ανταγωνιστικός διάλογος και β) υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιβεβαιώνεται ότι “η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ θα είναι 360 μήνες (30 χρόνια)” και διευκρινίζεται πως η σύμβαση δεν σχετίζεται με έργο ή και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής στις 29 Μαρτίου 2019, αναμένεται να έχει διάρκεια 30 χρόνια: 4 χρόνια η κατασκευή για όλο το δρόμο μέχρι τη Μεθώνη και 26 χρόνια η συντήρηση. Η Διυπουργική αποφάσισε, επίσης, ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του έργου με 50 εκ. ευρώ. Το έργο θα κατασκευαστεί κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια, με δάνεια που θα πάρει ο κατασκευαστής, και το Ελληνικό Δημόσιο, αφού θα έχει σημαντική οικονομική συμβολή, θα του πληρώνει μικρότερες ετήσιες δόσεις για την απόσβεση των χρημάτων του και για τη συντήρηση του έργου.

Οσον αφορά το τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος, πρόκειται για την ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου, που θα είναι τετράιχνος (σαν το Παραδείσια - Τσακώνα) με κυκλικούς κόμβους, με παρακάμψεις της Μεσσήνης και της Βελίκας και νέα γέφυρα στον Πάμισο.

Το υπόλοιπο τμήμα από τον Ριζόμυλο έως και τη Μεθώνη θα είναι όπως ο βελτιωμένος δρόμος Σουληνάρι - Κορυφάσιο.

Γ.Σ.


NEWSLETTER