Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 10:10

Επενδύσεις για να ωφελήσουν όλη την Πελοπόννησο: Η νέα Μεγαλόπολη της μεταλιγνιτικής εποχής

Γράφτηκε από την
Επενδύσεις για να ωφελήσουν όλη την Πελοπόννησο: Η νέα Μεγαλόπολη της μεταλιγνιτικής εποχής

Πακέτο κινήτρων για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και μέσα από αυτό να επωφεληθούν η Μεγαλόπολη αλλά και η Δυτική Μακεδονία, μετά την απολιγνιτοποίηση, εξετάζεται από την Πολιτεία, όπως τονίζεται σε δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου.


Προοπτική που φυσικά, εφόσον προχωρήσει σε στέρεες βάσεις, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην αμέσως γειτνιάζουσα Μεσσηνία όσο και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε χθεσινό ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου στην “Καθημερινή”, “σύμφωνα με τους υπολογισμούς, για κάθε 1 ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ για την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη, παράγονται άλλα 3,5 ευρώ για την τοπική οικονομία”, γεγονός που από μόνο του παρουσιάζει τη σχέση εξάρτησης της τοπικής κοινωνίας με τη σημερινή παραγωγική δραστηριότητα.
Τα κίνητρα που μελετώνται να δοθούν για την ενθάρρυνση των επενδύσεων χωρίζονται σε 4 άξονες, και ειδικότερα:
- Αδειοδοτικά: Θα καθοριστεί χρονικό όριο έκδοσης των αδειών και το κόστος έκδοσης θα μειωθεί ή ακόμα και θα μηδενιστεί. Επίσης θα δημιουργηθεί ειδικός φορέας που θα παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών εκ μέρους της διοίκησης και θα επιλύει τυχόν προβλήματα.
- Εργασιακά - ασφαλιστικά: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, χρηματοδοτική κάλυψη του μισθολογικού κόστους, πρόγραμμα κατάρτισης και πρόωρης συνταξιοδότησης.
- Φορολογικά: Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μείωση φορολογικών συντελεστών, ευελιξία στην καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για κεφαλαιακές δαπάνες έρευνας, ενεργειακής απόδοσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
- Χρηματοδοτικά: Επιχορηγήσεις για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Δάνεια με ευνοϊκούς όρους, όπως μειωμένο επιτόκιο, περίοδος χάριτος ή μεγάλη περίοδος αποπληρωμής. Πιστώσεις με εγγύηση του Δημοσίου χωρίς εξασφαλίσεις.
Κομβικό σημείο πάντως για όλα αυτά και για την πορεία της μεταλιγνιτικής εποχής είναι η χρηματοδότηση του πλάνου, η οποία σχεδιάζεται να γίνει μέσα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που επρόκειτο αρχικά να διαθέσει συνολικά πόρους ύψους 32,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισ. για την απολιγνιτοποίηση σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία. Η χρηματοδότηση όμως του Ταμείου πέφτει σημαντικά και διαμορφώνεται συνολικά στα 10 δισ. ευρώ, κάτι που αναγκαστικά στρέφει πλέον την κυβέρνηση σε άλλη βασική πηγή χρηματοδότησης.


NEWSLETTER