Σάββατο, 01 Αυγούστου 2020 15:20

Παράταση για τη μελέτη διάβρωσης ακτής Πεταλιδίου

Γράφτηκε από την
Παράταση για τη μελέτη διάβρωσης ακτής Πεταλιδίου

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών.

Στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται ότι “λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων, ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να εγκριθεί η γ’ φάση (σχεδιασμός έργων παράκτιας προστασίας, ΜΠΕ), καθώς και για τη σύνταξη των ΣΑΥ - ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης, δεν επαρκεί έως τις 31-8-2020. Η υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά μήνες, ήτοι μέχρι 31-8-2021, χωρίς αύξηση του συμβατικού μελετητικού χρόνου. Η προκληθείσα καθυστέρηση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΣΔΕ Τμήματος Μελετών βάσει των διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016”.
Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση της μελέτης, συνολικής δαπάνης 189.393,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (που αντιστοιχεί σε έκπτωση 59,11%) και συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 25 μηνών (εκ των οποίων 16 μήνες αντιστοιχούν στον καθαρό μελετητικό χρόνο), δηλαδή μέχρι 1-9-2019, υπογράφηκε στη 1-8-2017.


NEWSLETTER