Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 13:29

Στον αέρα τα δύο αντιπλημμυρικά έργα από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο

Γράφτηκε από τον
Στον αέρα τα δύο αντιπλημμυρικά έργα από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο


Στον αέρα βρίσκονται τα δύο σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου.

Και είναι αβέβαιο πότε θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. Το σίγουρο είναι πως κανένα δεν πρόκειται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, παρότι θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2017 και το 2018.
Στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Παρασκευής, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί στην Πάτρα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τα δύο έργα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΚ:
α) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων α΄ φάση, τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ανάδοχος Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ με ποσό προσφοράς 1.122.334,09 ευρώ και ποσοστό έκπτωσης 53,24%, υπογραφή σύμβασης στις 30/9/2016 με διάρκεια 12 μήνες.
Εχει κατασκευαστεί περίπου το 55-60% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Η σύμβαση έχει διαλυθεί μετά από αίτηση του αναδόχου, διότι δεν είχε μέτωπο για εκτέλεση εργασιών, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του τελικού τμήματος παροχέτευσης των όμβριων υδάτων. Υπολείπεται το τμήμα επί της παλαιάς εθνικής οδού στο ύψος του κόμβου Θουρίας, που ελέγχεται από τον “Μορέα”, και το τελικό τμήμα που προβλέπει διαμόρφωση χωμάτινης διατομής από τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι τον Ξερίλα.
Εχει παρθεί από το συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ απόφαση για την διάλυση της εργολαβίας και ακολουθείται πλέον η νόμιμη διαδικασία για την οριστική διάλυσή της.
Θα πρέπει σε συνεργασία με το νομικό τμήμα του δήμου που είναι ο κύριος του έργου και ο αγοραστής της απαιτούμενης έκτασης να προχωρήσει η διαδικασία για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων. Το νομικό τμήμα του δήμου πρέπει να κινήσει την διαδικασία απαλλοτρίωσης και: Να γίνει έλεγχος των τίτλων των ιδιοκτησιών και να γίνουν ενέργειες για λήψη βεβαιώσεων από Δασαρχείο και Κτηματική υπηρεσία.
Θα πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη για την ολοκλήρωση του έργου, να βρεθεί από το ΠΔΕ νέα χρηματοδότηση και να προκηρυχθεί νέα εργολαβία.
β) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων β΄ φάση, τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ανάδοχος Sicap ATE με ποσό προσφοράς 1.151.645,53 ευρώ και ποσοστό έκπτωσης 53,93%, υπογραφή σύμβασης στις 27/12/2017 με διάρκεια 12 μήνες.
Το έργο αφορά την παροχέτευση των λεκανών απορροής που χωροθετούνται στην περιοχή του Αντικαλάμου και όπου η υφιστάμενη κοίτη του ρέματος εκβάλλει στον ποταμό Αρι.
Από την πλευρά της ΔΕΥΑΚ: Εχει πληρωθεί ο ΟΣΕ, ολοκληρώθηκε η διάβαση των γραμμών κι έχει αποκατασταθεί το οδόστρωμα νότια των γραμμών. Εχει, επίσης, πληρωθεί η ΔΕΗ.
Οσον αφορά τις παρεμβάσεις επί των δρόμων, για λόγους ταχύτερης αδειοδότησης των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και εκτέλεσης του έργου έγιναν δυο κυκλοφοριακές μελέτες αντί για μια: Η πρώτη έχει κατατεθεί στην αποκεντρωμένη στην Πάτρα και αναμένεται απάντηση. Αφορά τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την μεταφορά του Φ300 αγωγού ύδρευσης του Συνδέσμου Υδρευσης. Η δεύτερη που αναφέρεται στην αδειοδότηση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της εθνικής οδού έχει συνταχθεί και έχει δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους για διαβούλευση.
Απαιτείται συνεργασία με τη ΔΕΗ για την παράκαμψη των καλωδίων μέσης τάσης. Πιθανότατα για το σημείο αυτό θα χρειαστεί εναλλακτική αντιμετώπιση, διότι ίσως η παράκαμψη των καλωδίων να μην είναι εφικτή.
Πρέπει να τροποποιηθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΚ και δήμου, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου.
Η εργολαβία βρίσκετε σε εξέλιξη, αλλά οι εργασίες έχουν παγώσει, διότι δεν υπάρχει αυτή την στιγμή μέτωπο εργασιών.
Εχει κατασκευαστεί περίπου το 55% - 60% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (το τμήμα ανατολικά του νοσοκομείου και το μεγαλύτερο τμήμα νότια της παλαιάς εθνικής οδού προς τον ποταμό Αρι, μαζί με τον αγωγό αποχέτευσης). Εγινε άτυπο ερώτημα στο υπουργείο για δυνατότητα συμπληρωματικής σύμβασης μέχρι 15% επί του προϋπολογισμού του έργου και απάντησαν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εχει συνταχθεί τεχνική έκθεση προσδιορισμού των εργασιών και ΑΠΕ, τα οποία θα πρέπει να περάσουν από τεχνικό συμβούλιο έργων. Εγινε προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Δήμου Καλαμάτας για την πιθανή κάλυψη του επιπλέον κόστους και τροποποίηση της υπάρχουσας προγραμματικής σύμβασης.
Στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι ενέργειες για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, και αφού αυτές ολοκληρωθούν, τότε θα υποβληθεί αίτηση στο υπουργείο για έλεγχο προς επέκταση της σύμβασης.
Η απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου είναι 913.778,66 ευρώ.
Γ.Σ.


NEWSLETTER