Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 08:30

Νέα διακοπή εργασιών στην αποκατάσταση δρόμων στον Ταϋγετο

Γράφτηκε από τον
Νέα διακοπή εργασιών στην αποκατάσταση δρόμων στον Ταϋγετο

 

 

Με διακοπή εργασιών απειλείται για μια ακόμα φορά, εξαιτίας της προβληματικής ροής χρηματοδότησής του από το υπουργείο Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πολύπαθο έργο αποκατάστασης και βελτίωσης του κύριου οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Ταϋγέτου, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Ο ανάδοχος έχει κάνει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, καθώς ο 5ος λογαριασμός ποσού 99.200 ευρώ που έχει υποβάλει από τις 26 Οκτωβρίου δεν έχει ακόμα πληρωθεί.

Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αναμένεται να εγκρίνει παράταση 6 μηνών, έως τις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται ότι αναμένεται από μέρα σε μέρα η εκταμίευση του ανωτέρω ποσού.

Το έργο υλοποιείται με ανάδοχο την εταιρεία “Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών ΑΕ” με έκπτωση 58,55% και αρχική προθεσμία έως τις 21 Ιουνίου 2020.

Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρεται:

“1. Η προθεσμία του έργου λήγει την 21.03.21. 2. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 60%. 3. Ο 5ος λογαριασμός ποσού 99.200 ευρώ που υποβλήθηκε με το αρ.πρωτ. 68128/26.10.20 έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου την 15.12.2020, απεστάλη με αίτημα εκταμίευσης με το αρ.πρωτ. 84092/16.12.20 έγγραφο του δήμου προς ΥΠΕΣ και δεν έχει ακόμα εξοφληθεί από το ΥΠΕΣ. 4. Εχει υποβληθεί από τον ανάδοχο Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών με την αρ. πρωτ. 4031/15.1.2021 αίτησή του, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 5ου λογαριασμού (99.200 ευρώ) πέραν του διμήνου από την υποβολή του (26.10.20). Λόγω της υπόσχεσης που δόθηκε από το ΥΠΕΣ ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη σύντομη εκταμίευση του ποσού, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να εκδοθεί σχετική Απόφαση Διακοπής Εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία παρά το ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται από μέρα σε μέρα η εκταμίευση του ανωτέρω ποσού, καθώς οι πληροφορίες που έχουμε από το ΥΠΕΣ λένε ότι για τον 5ο λογαριασμό ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες εξόφλησής του. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμούμε ότι παρόμοιες καθυστερήσεις, στις εξοφλήσεις επερχόμενων λογαριασμών (που δεν οφείλονται σε καμιά περίπτωση σε υπαιτιότητα του δήμου), θα συμβούν και στη συνέχεια, όπως άλλωστε έχουν γίνει και στο παρελθόν λόγω της μη ομαλής ροής της χρηματοδότηση. 5. Οπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη σχετική εισήγησή μας, μεγάλο μέρος του αντικειμένου του υπολειπόμενου έργου, συμπίπτει αναγκαστικά με τη χειμερινή

περίοδο στην περιοχή του ορεινού όγκου Ταϋγέτου, όπου είναι γνωστό ότι δεν θα είναι δυνατό να εκτελεστούν εργασίες λόγω καιρικών συνθηκών και εδαφικής ιδιαιτερότητας. Σας παραθέτουμε και σχετικό μετεωρολογικό ιστορικό σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των βροχερών ημερών από την έναρξη της παράτασης έως σήμερα είναι 70 ημέρες”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER