Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021 08:48

Εργα 45 εκ. ευρώ από τη ΔΕΔΔΗΕ στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την
Εργα 45 εκ. ευρώ από τη ΔΕΔΔΗΕ στη Μεσσηνία

 

Εργα συνολικού ύψους 45 εκ. ευρώ προβλέπονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη Μεσσηνία, για τα επόμενα 4χρόνια, με δυνατότητα προσαύξησης 50%.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, προβλέπονται μεγάλες επενδύσεις από τον Διαχειριστή στο νομό μας και το ποσό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού είναι το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, πλην περιοχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, μετά την πρόσφατη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια, δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων διανομής.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος των επενδύσεων προβλέπεται να ανέλθει στα 2,4 δισ. ευρώ και αφορά έργα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την επικράτεια που χωρίζεται σε 37 τμήματα. Η διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω επενδύσεων ορίζεται σε 4 χρόνια με έναρξη τις αρχές του 2022.

Τα ευχάριστα για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας είναι ότι η πρόβλεψη είναι για έργα συνολικού ύψους 45 εκ. ευρώ, για τα 4 επόμενα χρόνια με δυνατότητα προσαύξησης 50% επί του παραπάνω αντικειμένου, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό, αφού είναι το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, πλην περιοχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πέραν των εισηγήσεων από την ιεραρχία του τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ, για αύξηση των επενδύσεων για την αναβάθμιση των δικτύων, η διοίκηση της επιχείρησης επαύξησε ακόμα περαιτέρω το συμβατικό αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική ανάπτυξη της περιοχής (π.χ. ΤΕΜΕΣ), την αντικατάσταση των υφισταμένων μετρητών με έξυπνους, όπως επίσης και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει η εταιρεία.

Μετά τα παραπάνω διαφαίνεται ότι μετά από μία 10ετή περίπου περίοδο ασήμαντων επενδύσεων και μεγάλων ελλείψεων σε βασικά υλικά (στύλοι, καλώδια, μετρητές κ.λπ.) η επιχείρηση έχει ανεβάσει στροφές στις επενδύσεις, αφού φαίνεται να έχουν εξασφαλιστεί τόσο τα υλικά, όσο και τα κεφάλαια για τις απαραίτητες επενδύσεις.

Πάντως, αν κρίνουμε από τις ήδη εκτελούμενες εργασίες υπογειοποιήσεων σε διάφορες περιοχές, αλλά και από τις προγραμματισμένες διακοπές καθημερινά σε όλη σχεδόν τη Μεσσηνία είναι εμφανές ότι ο ΔΕΔΔΗΕ κινείται δυναμικά για την σοβαρή αναβάθμιση των δικτύων του.

Οπως προκύπτει από τη διακήρυξη αλλά και από πληροφορίες μας από τοπικά στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, κύριοι στόχοι της αναβάθμισης θα είναι η καλύτερη ποιότητα ενέργειας, οι λιγότερες βλάβες, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των έξυπνων μετρητών, η καλύτερη εκμετάλλευση του δικτύου, η όσο το δυνατόν οικολογική προσαρμογή του δικτύου (μονωμένοι αγωγοί) και η μείωση της αισθητικής επιβάρυνσης με υπογειοποιήσεις.

Με αφορμή την παρούσα θετική επενδυτική συγκυρία του ΔΕΔΔΗΕ, ίσως πρέπει να δραστηριοποιηθούν και οι δήμοι για τον καθορισμό των περιοχών όπου απαιτούνται αισθητικές αναβαθμίσεις με υπογειοποιήσεις, όπως πρόσφατα έκαναν οι Δήμοι Καλαμάτας και Πύλου - Νέστορος, ώστε με μία παρέμβαση να επιτυγχάνεται και η ενίσχυση του δικτύου που θέλει ο ΔΕΔΔΗΕ και η αισθητική βελτίωση των αστικών περιοχών που επιθυμούν οι δήμοι.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER