Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 08:50

Ερώτηση Σακοράφα: Με το μάστερ πλαν του 2002 απαντά ο Καραμανλής για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
Ερώτηση Σακοράφα: Με το μάστερ πλαν του 2002 απαντά ο Καραμανλής για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

 

 

Τα έργα που προβλέπει το μάστερ πλαν του 2002, "αναμασά" ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή Σοφίας Σακοράφα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Τυπικά ο κ. Καραμανλής απαντά με έγγραφο της ΥΠΑ, το οποίο υπογράφει ο διοικητής της υπηρεσίας Γιώργος Δριτσάκος. Ουσιαστικά όμως απαριθμεί τα αναγκαία έργα χωρίς χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η ΥΠΑ δηλώνει πως δεν γνωρίζει το κείμενο Ελλάδας-Ισραήλ και για αυτό "δεν μπορεί επί του παρόντος να εκφράσει άποψη για ενδεχόμενη επίδραση της συμφωνίας στη λειτουργία και ανάπτυξη του πολιτικού σκέλους του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας".

Αναλυτικά η απάντηση στην ερώτηση της κ. Σακοράφα: "Αναφερόμενοι στην εν θέματι ερώτηση, επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτας ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.), η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για τη λειτουργία του πεδίου ελιγμών των αεροσκαφών, όσο και για τη συντήρηση και την αναβάθμισή του. Η υπηρεσία μας κάνει χρήση των υφισταμένων εγκαταστάσεων για πτήσεις Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας στην ευθύνη της μόνο τους χώρους του αεροσταθμού και του δαπέδου στάθμευσης των πολιτικών αεροσκαφών. Η άριστη συνεργασία της υπηρεσίας μας με την Πολεμική Αεροπορία, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του πολιτικού σκέλους του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΠΑ.

Πέραν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας δεν έχει υπ’ όψιν της το ακριβές κείμενο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκφράσει άποψη για ενδεχόμενη επίδραση της συμφωνίας στη λειτουργία και ανάπτυξη του πολιτικού σκέλους του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, θέτουμε από πλευράς ΥΠΑ υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα, σε σχέση με τον συγκεκριμένο αερολιμένα, τις ενέργειες και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας μας.

 

MASTER PLAN - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η ΥΠΑ έχει εκπονήσει Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), προς εξυπηρέτηση της μελλοντικής αεροπορικής κίνησης, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2002, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του αεροδρομίου κατά τρόπο συνολικό και όχι αποσπασματικό. Για την υλοποίηση των έργων, είναι σε εξέλιξη από την υπηρεσία μας η απαλλοτρίωση απαραίτητης έκτασης. Πιο συγκεκριμένα, με την υπ. αριθμ. Δ25/Φ.ΑΕΡ.Καλαμάτας/οικ./5054/13-12-2019 (ΦΕΚ 777/Δ/24-12-2019) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση, με σκοπό την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, τη μετακίνηση του πάρκου καυσίμων και την ανάπτυξη βοηθητικών και λοιπών ζωτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του αεροδρομίου. Στην παρούσα φάση αναμένεται να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης δικαιούχων απαλλοτρίωσης από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιοχής. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύνταξη των σχετικών πινάκων παρακατάθεσης και η έκδοση των απαιτούμενων γραμματίων παρακαταθήκης, προκειμένου να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2882/2001 «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων», όπως ισχύει.

Τα απαιτούμενα έργα ανάπτυξης του αεροδρομίου είναι τα εξής:

1) Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου του αεροσταθμού κατά 2.500 τ.μ. (με δυνατότητα επί πλέον επέκτασης κατά 2.500 τ.μ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ. Σ’ ό,τι αφορά την αναδιαρρύθμιση και συντήρηση του υπάρχοντος κτηρίου του αεροσταθμού, έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ η τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1.900.000  ευρώ περίπου.

2) Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και κατασκευή συνδετήριου τροχόδρομου στην περιοχή που θα απαλλοτριωθεί, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ. Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 32.000 τ.μ. και κατασκευή συνδετήριου τροχόδρομου.

3) Αναβάθμιση διαδρόμου και τροχοδρόμου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου φωτεινής σήμανσης και κατασκευή πύργου ελέγχου αεροδρομίου (ΠΕΑ) και υποστηρικτικού κτηρίου στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, κοινής χρήσης ΥΠΑ - ΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 35.870.650 ευρώ.Το έργο αυτό, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, που συντάχθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής πρότασης για τη συγχρηματοδότηση αυτού στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, περιλαμβάνει τρία υποέργα, ως αμέσως κατωτέρω:

A. Αναβάθμιση διαδρόμου και τροχοδρόμου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου φωτεινής σήμανσης, προϋπολογισμού 19.870.650 ευρώ.

B. Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου αεροδρομίου (ΠΕΑ) και υποστηρικτικού κτηρίου, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ.

Γ. Αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης αστικού τύπου λυμάτων εντός του αεροδρομίου, προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

Από το όλο έργο εκκρεμεί η σύνταξη μελέτης για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων (VOR, κ.λπ.) του αεροδρομίου, που θα αποτελεί ενδεχομένως το 4ο υποέργο του μεγάλου έργου.

Η τεχνική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το ΓΕΑ, σε συνεργασία με την ΥΠΑ και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του ΓΕΑ. Για το έργο συντάχθηκε μελέτη σκοπιμότητας από την ΥΠΑ και, όπως προαναφέρθηκε, υποβλήθηκε το έτος 2013, μέσω του ΥΠΕΘΑ, τεχνικό δελτίο για τη συγχρηματοδότηση αυτού από το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΔΑ Μεταφορών/Υπ. ΥΜΕΔΙ) απάντησε ότι το έργο βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν, δεν κρίνεται επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Πέραν των ανωτέρω προγραμματιζόμενων έργων, το master plan του αεροδρομίου προβλέπει και την υλοποίηση των κάτωθι έργων στην απαλλοτριωθείσα περιοχή: α) Κατασκευή εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα. β) Κατασκευή κτηρίου Πυροσβεστικής. γ) Βελτίωση της οδικής πρόσβασης προς το αεροδρόμιο.

Επιπροσθέτως, στον προγραμματισμό της υπηρεσίας μας για το έτος 2021 περιλαμβάνονται τα εξής:

1) Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

2) Αναδιαρρύθμιση και συντήρηση κτηρίου αεροσταθμού, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Η τεχνική μελέτη του έργου βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης.

Τέλος, θα προωθηθεί από την υπηρεσία μας και η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης από εξωτερικό μελετητικό γραφείο και σύνταξης τευχών διαγωνισμού των μελετών για την επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι: α) Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου του αεροσταθμού κατά 2.500 τ.μ. (με δυνατότητα επιπλέον επέκτασης κατά 2.500 τ.μ.) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ. β) Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και κατασκευή συνδετήριου τροχόδρομου στην περιοχή που θα απαλλοτριωθεί, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. οικ.202158/03.10.2012 Υπουργική Απόφαση Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων του αεροδρομίου, η οποία λήγει τον 12/2022. Συναφώς, αναφέρεται ότι το πεδίο βολής Σχίζας, που μνημονεύεται στην εν θέματι ερώτηση, αφορά στην περιοχή GR2550003 “Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα”, Ακρωτήριο Ακρίτας Μεσσηνία του Δικτύου NATURA, έκτασης 11.292 εκταρίων. Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» (Site of Community Importance, SCI).

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα ζητήματα εναέριας κυκλοφορίας, που σχετίζονται με το αεροδρόμιο Καλαμάτας, άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΓΕΑ. Δεν υπάρχει εμπλοκή των Αρχών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ ούτε σε θέματα ATFM (διαχείρισης ροής) ούτε σε θέματα ASM (διαχείρισης εναερίου χώρου)".

Θ.Λ.


NEWSLETTER