Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021 08:00

Μάνη: Κινητικότητα για παράκαμψη Κάμπου - Σταυροπηγίου

Γράφτηκε από τον
Μάνη: Κινητικότητα για παράκαμψη Κάμπου - Σταυροπηγίου

 

Σε κινητικότητα βρίσκεται το έργο της παράκαμψης Κάμπου - Σταυροπηγίου, που αποτελεί ουσιαστική βελτίωση του κεντρικού επαρχιακού δρόμου της Μάνης.

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 11 Αυγούστου είναι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση - επικαιροποίηση της μελέτης της παράκαμψης. Σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, το έργο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής, με πιθανότερο σενάριο την ένταξη της υλοποίησής του στο επόμενο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, “το υπό μελέτη τμήμα έχει συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων περίπου, η δε αρχή του χωροθετείται πριν την είσοδο στον οικισμό του Κάμπου. Το τέλος της χάραξης καταλήγει σχεδόν με ευθυγραμμία και πάλι στην 1η επαρχιακή οδό, μετά τους οικισμούς Σταυροπηγίου και Μάλτας, στη θέση «Δύο Πέτρες». Η παράκαμψη των οικισμών με το σχεδιαζόμενο τμήμα της οδού θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων με την ελάττωση της κίνησης εντός των οικισμών, τη μείωση του προκαλούμενου θορύβου και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παράλληλα θα βελτιώσει και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού στο συγκεκριμένο τμήμα, μειώνοντας τους ελιγμούς και καθιστώντας την κυκλοφορία ευκολότερη”.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι “το τμήμα παράκαμψης Κάμπου και Σταυροπηγίου της 1ης επαρχιακής οδού έχει κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Η οδός ξεκινά από το υψόμετρο 275,37 μ. και καταλήγει στο υψόμετρο 386,87 μ., με μέσο υψόμετρο στην περιοχή της μελετώμενης οδού τα 330 μέτρα. Η παράκαμψη ξεκινά από το σημείο που εγκαταλείπεται η υπάρχουσα 1η επαρχιακή οδός

προς Κάμπο, όπου κατασκευάζεται ισόπεδος κόμβος τετρασκελής στη Χ.Θ. 0+000 και καταλήγει στο σημείο που συναντά την υπάρχουσα οδό, νότια του Σταυροπηγίου, όπου κατασκευάζεται ισόπεδος κόμβος τρισκελής στη Χ.Θ. 2+933,65. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 2.933,65 μέτρα.

Ο κυκλοφοριακός φόρτος της υπάρχουσας 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα που κατασκευάζεται η παράκαμψη των οικισμών Κάμπου και Σταυροπηγίου, είναι 700 οχήματα την ημέρα τους χειμερινούς μήνες, με μέσο ποσοστό βαρέων οχημάτων 10% επί του συνόλου και 1.800 οχήματα την ημέρα τους θερινούς μήνες, με μέσο ποσοστό βαρέων οχημάτων 5%.

Γενικά η υπό μελέτη οδός έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο οδικό δίκτυο του Νομού Μεσσηνίας,

παραλαμβάνοντας το σύνολο του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής που βρίσκεται και εξυπηρετεί, γιατί διευκολύνει κινήσεις από και προς όμορους νομούς, δήμους και οικισμούς, καθώς και ένα σημαντικό μέρος της τουριστικής κυκλοφορίας του νομού. Στο μέσον του νέου οδικού άξονα διασταυρώνουμε την υπάρχουσα 1η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κάμπος - Σταυροπήγιο και κατευθείαν μετά εισερχόμαστε στον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Ζαρνάτας και του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στον Κάμπο Αβίας. Προκειμένου να περάσουμε από τον αρχαιολογικό χώρο και να μην καταστρέψουμε το φυσικό τοπίο, προτείναμε την κατασκευή τεχνικού “cut & cover”, ώστε να περάσουμε με κάτω διάβαση από τον υπάρχοντα δρόμο και συνέχεια με σήραγγα από τον αρχαιολογικό χώρο. Το “cut & cover” κατασκευάζεται από τη Χ.Θ. 0+958.966 έως τη Χ.Θ. 1+067.150, δηλαδή έχει μήκος 108,18 μέτρα.

Με τη λειτουργία της παράκαμψης Κάμπου - Σταυροπηγίου θα βελτιωθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό οι συνθήκες οδικής ασφάλειας, τόσο για τη διερχόμενη όσο και για την τοπική κυκλοφορία. Επίσης, θα ανακουφιστεί κυκλοφοριακά ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος της 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτα - Αγιος Νικόλαος Μάνης, ο οποίος σε ώρες αιχμής λειτουργεί σε μη ανεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης, έχοντας μεγάλες καθυστερήσεις”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER