Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 07:54

10 υπόστεγα και νέα κτήρια από την Elbit στην 120 ΠΕΑ

Γράφτηκε από την
10 υπόστεγα και νέα κτήρια από την Elbit στην 120 ΠΕΑ

 

Η ισραηλινή Elbit θα κατασκευάσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας σύγχρονα κτήρια αποθήκευσης υλικών και εγκατάστασης των συστημάτων επίγειας εκπαίδευσης του νέου εκπαιδευτικού Jet.

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Φραγκίδη. Ο υπουργός είπε επίσης ότι θα σταθμεύουν στην Καλαμάτα 10 εκπαιδευτικά αεροσκάφη και ότι θα υποστηρίζονται ετησίως 3.500 ώρες πτήσεως (ΩΠ). Σύμφωνα πάντα με τον κ. Παναγιωτόπουλο οι ώρες πτήσης ανά εκπαιδευόμενο "αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, λόγω της νέας τεχνολογίας πλήρους σειράς εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης".

Ειδικότερα και σύμφωνα με το ΑΠΕ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την απόφαση ενεργοποίησης υποπρογράμματος (ΑΕΥΠ) "Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα με χρηματοδοτική μίσθωση" η χρονική διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τουλάχιστον 20 έτη, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΕΥΠ, δίνεται η δυνατότητα αύξησης της χρονικής διάρκειας της συμφωνίας κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης. Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στα 22 χρόνια, ενώ προβλέπεται εφοδιαστική υποστήριξη (LogisticSupport) για 20 χρόνια λειτουργίας του κέντρου. Συνεπώς, η τελικώς καθορισθείσα διάρκεια της σύμβασης δεν αντιβαίνει τα καθοριζόμενα από την απόφαση ενεργοποίησης, ενώ καταλήγοντας σε συμφωνία διάρκειας 22 ετών, διασφαλίζεται απρόσκοπτη υποστήριξη και παροχή του συμβατικού αντικειμένου για 20 έτη, ενώ περιλαμβάνεται και η περίοδος τμηματικής οριστικοποίησης των παραδοτέων».

Όσον αφορά στις «πρόσθετες διευκολύνσεις» στις οποίες αναφέρονται οι βουλευτές, γνωστοποίησε τα εξής «παραδοτέα που δεν περιλαμβάνονταν ως απαιτούμενα στην απόφαση ενεργοποίησης»:

- Υποστηρίζονται 3.500 ώρες πτήσεως ανά έτος για το νέο εκπαιδευτικό Jet αεροσκάφος (Α/Φ), ενώ οι απαιτούμενες είναι 3.200. Αυτό σημαίνει 300 ΩΠ πλεόνασμα, που θα μπορούν να διατεθούν στη διεθνή διάσταση του κέντρου. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι επί του παρόντος οι ώρες πτήσης ανά εκπαιδευόμενο στα υφιστάμενα Α/Φ (τεχνολογίας 1970, με αντίστοιχες συσκευές προσομοιωτών) ανέρχονται σε περίπου 80 και ότι οι εν λόγω ΩΠ/εκπαιδευόμενο αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, λόγω της νέας τεχνολογίας πλήρους σειράς εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης που παρέχονται, καθίσταται αντιληπτό ότι οι ανωτέρω ΩΠ δύνανται να διοχετευθούν σε προσέλκυση εκπαιδευόμενων από άλλες χώρες, με αντίστοιχη εισροή πιστώσεων.

- Από πλευράς του κυρίου προμηθευτή, θα κατασκευαστούν σύγχρονα κτήρια αποθήκευσης υλικών και εγκατάστασης των συστημάτων επίγειας εκπαίδευσης του νέου εκπαιδευτικού Jet Α/Φ, δημιουργώντας αφενός προστιθέμενη αξία στην σύμβαση και αφετέρου εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της 120 ΠΕΑ, καθιστώντας ελκυστικότερη τη θέση της ως Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων. Επιπροσθέτως, ο κύριος προμηθευτής αναλαμβάνει την κατασκευή υποστέγων στάθμευσης των νέων εκπαιδευτικών Α/Φ.

- Παρέχεται ένα νέο εκπαιδευτικό Jet Α/Φ, πλέον 9 απαιτούμενων Α/Φ από την απόφαση ενεργοποίησης, διαμορφώνοντας τον τελικό αριθμό σε 10 Α/Φ, γεγονός που διασφαλίζει την επάρκεια διαθεσιμότητας Α/Φ για όλο το χρονικό φάσμα του προγράμματος.

- Παρέχεται και υποστηρίζεται νέο σύστημα προσομοίωσης για τα υφιστάμενα Α/Φ Τ-6Α, αποτελούμενο από σύγχρονες συσκευές, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες και είναι τεχνολογίας της δεκαετίας του 1990.

«Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι παρέχονται σημαντικές πρόσθετες διευκολύνσεις (παροχές), που αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα της εκπαίδευσης και αποτελούν χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας για το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων», κατέληξε ο υπουργός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER