Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 17:48

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε επαρχιακούς δρόμους και ρέματα

Γράφτηκε από την
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε επαρχιακούς δρόμους και ρέματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε επαρχιακές οδούς και ρέματα της Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου: «Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο στην 9η επαρχιακή οδό Ριζόμυλος - Κορώνη, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με πρόσφατες παρεμβάσεις αποκατάστασης της ροής των ομβρίων υδάτων στην περιοχή Βουνάρια. Ειδικότερα κατασκευάστηκε επενδεδυμένη τάφρος, στα σημεία που δεν υπήρχε, μεταξύ των δύο εισόδων της Κοινότητας Βουναρίων και πλησίον της δεύτερης εισόδου κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης, μήκους 30 περίπου μέτρων με παράλληλο κανάλι διευθέτησης ομβρίων υδάτων, για την αποκατάσταση της διάβρωσης της οδού στη θέση αυτή. Παράλληλα διευκολύνεται η κυκλοφορία της οδού και βελτιώνεται η οδική ασφάλεια. Επίσης για την 9η επαρχιακή οδό εντάχθηκε με πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο: “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην 9η επαρχιακή οδό Ριζόμυλου - Κορώνης, στις Τ.Κ. Επισκοπή και Χαρακοπιό στην Π.Ε. Μεσσηνίας” με προϋπολογισμό και πίστωση 200.000 ευρώ.

Εγκαταστάθηκε πρόσφατα ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου καθαρισμών στο οδικό δίκτυο και στα ρέματα της πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Πύλου - Νέστορος, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ειδικότερα το έργο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με καθαρισμούς ρεμάτων στο Βασιλίτσι, στη Χρυσοκελλαριά και όπου απαιτείται, ενώ θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις καθαρισμού του καταστρώματος του οδικού αγροτικού δικτύου. Κατά την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθεί και η εργολαβία “Βελτίωση καταστρώματος αγροτικού δικτύου Δήμων Τριφυλίας και Πύλου - Νέστορος”, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, με μεταφορά θραυστού υλικού, δωρεάς Λαρσινού, για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας των πυρόπληκτων περιοχών. Η εργολαβία αυτή ακολούθως θα υλοποιήσει αντίστοιχες εργασίες και στις πυρόπληκτες περιοχές του όρους Μαγκλαβά, στις Κοινότητες Βλαχόπουλο, Κρεμμύδια και Χατζή.

Επίσης στη 17η επαρχιακή οδό ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση, μέσω της εργολαβίας "Βελτίωση - συντήρηση 17ης επαρχιακής Φιλιατρά - Χριστιανούπολη", προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της ΠΕ Μεσσηνίας και αντιμετωπίστηκαν προβλήματα φθορών στον ασφαλτοτάπητα της οδού. Απομένει η διαγράμμιση και τα τεχνικά έργα που προβλέπονται.

Στην 8η επαρχιακή οδό υπάρχει ανάδοχος για το έργο: "Συντήρηση-οδική ασφάλεια- αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 8η ε.ο. της Π.Ε. Μεσσηνίας (τμήμα Αβραμιού - Μεσσήνη - Αριστομένης)", προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ο οποίος είχε την ευθύνη και εντολή να υλοποιήσει τα προβλεπόμενα στη μελέτη του έργου, όπως ανακατασκευή επικίνδυνης γέφυρας, επενδεδυμένες τάφρους, ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα διευθέτησης ομβρίων. Επειδή η εργολαβική σύμβαση, υπογεγραμμένη από τον Ιούλιο 2020, δεν εφαρμόστηκε από τον ανάδοχο, η τεχνική υπηρεσία έχει προχωρήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η εργολαβία "Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας", προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων στην τάφρο της επαρχιακής που καταλήγει στη γέφυρα, πριν το Στρέφι. Στη συγκεκριμένη θέση, λόγω του βάθους της τάφρου είχαν δημιουργηθεί επικίνδυνες διαβρώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος. Η παρέμβαση που έγινε και με την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου αφορά μήκος 500 μέτρων».


NEWSLETTER