Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2022 08:37

Προσωρινός ανάδοχος για Καλαμάκι - Κορώνη

Γράφτηκε από την
Προσωρινός ανάδοχος για Καλαμάκι - Κορώνη

Προσωρινό ανάδοχο για εργασίες στο τμήμα Καλαμάκι - Κορώνη με προϋπολογισμό 1.028.731 ευρώ ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη στην Τρίπολη.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την ανάθεση επειγουσών εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, σε υδατόρεμα στην πυρόπληκτη περιοχή Καλεντζίου - Σπαθοβουνίου.

Επιπλέον, προέβη στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής σε ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για το έργο συντήρησης και σήμανσης του επαρχιακού δρόμου Λυκοποριά - Καλλιθέα - Ελληνικό, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Ενέκρινε ακόμα τη δημοπράτηση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, προϋπολογισμού 689.533,95 ευρώ.

Τέλος, εκτός ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την κατάθεση προσφυγής ανάκλησης από την Περιφέρεια προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τον διαγωνισμό δακοκτονίας.

Ακόμα, προέβη στην έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά 5 οχημάτων 4×4, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER