Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 20:54

Σε 5 φάσεις οι εργασίες στον δρόμο Κυπαρισσίας - Πύλου

Γράφτηκε από την
Σε 5 φάσεις οι εργασίες στον δρόμο Κυπαρισσίας - Πύλου

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με περιορισμό και ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία ξεκινούν από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στον κόμβο του “Λαδά” στον εθνικό δρόμο Κυπαρισσίας - Πύλου, στο ύψος του Ρωμανού.

Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να διαρκέσουν 93 ημέρες, λόγω των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον κόμβο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ολοκλήρωσης για τη βελτίωση του δρόμου Σουληνάρι - Κρεμμύδια - Κορυφάσιο έως την εθνική οδό Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη, που δημοπρατήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπου πρόκειται να επανακατασκευαστεί ο υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος στη θέση “Λαδά” -περί το 208ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, η κατασκευή του οποίου θα εκκινήσει τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου από τον υφιστάμενο κόμβο που κρίνεται μειωμένης οδικής ασφάλειας και πρόκειται να επανακατασκευαστεί με ισοδύναμο πεντασκελή κυκλικό κόμβο σε 5 διακριτές φάσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκτελείται κατά τις δύο πρώτες- εγκρίθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

ΟΙ 5 ΦΑΣΕΙΣ

1) Φάση Α’: Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως 55 ημέρες, με έναρξη τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου. Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία - Πύλος εξασφαλίζεται με στένωση και τοπικές εκτροπές στο εύρος της υφιστάμενης εθνικής οδού. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450 μέτρων στη θέση του υφιστάμενου κόμβου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μέτρων. Για την εξυπηρέτηση της κίνησης από και προς Χώρα και Κορυφάσιο η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά υφιστάμενη οδό πλάτους 5,50 μέτρων που καταργήθηκε με την κατασκευή του υφιστάμενου κόμβου. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πετροχώρι και Ρωμανού θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων από την ημιδιατομή των υφιστάμενων οδών σε μήκος περίπου 50 μέτρων.

2) Φάση Β’: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 25 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη φάση Α’. Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία - Πύλος εξασφαλίζεται με στένωση και τοπικές εκτροπές στα τμήματα της υφιστάμενης εθνικής οδού που κατασκευάστηκαν στην προηγούμενη φάση Α’. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450μ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3μ. με εξαίρεση τμήμα μήκους 50μ. πλησίον του κυκλικού κόμβου, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εναλλαγή των κατευθύνσεων. Η εναλλαγή των κατευθύνσεων θα διαρκέσει έως 5 ημέρες από την έναρξη εργασιών της φάσης Β’, ενώ στη συνέχεια η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος των έργων. Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Χώρα και Κορυφάσιο, ομοίως με την Α’ φάση θα εξυπηρετείται από την παλαιά υφιστάμενη οδό πλάτους 5,50μ. Για την εξασφάλιση της κίνησης προς Ρωμανού, η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα της οδού που κατασκευάστηκε από τη φάση Α’. Η κίνηση προς Πετροχώρι και στη φάση αυτή εξασφαλίζεται ομοίως με τη φάση Α’, με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων από την ημιδιατομή της υφιστάμενης οδού σε μήκος περίπου 50μ.

3) Φάση Γ’: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 10 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη φάση Β’. Η κυκλοφορία των οχημάτων για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία - Πύλος εξασφαλίζεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος των έργων. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450μ. Η κίνηση των οχημάτων από και προς Ρωμανού και Χώρα και Κορυφάσιο εξασφαλίζεται με δίιχνη διατομή, καθώς η κατασκευή των έργων για τις κινήσεις αυτές θα έχει ολοκληρωθεί από τις φάσεις Α’ και Β’. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πετροχώρι θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα της οδού μήκους περίπου 50μ. που κατασκευάστηκε από τη φάση Β’.

4) Φάση Δ’: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 2 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη φάση Γ’. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Εξαίρεση τμήματα μήκους 50μ. επί της εθνικής οδού στην αρχή και στο τέλος των έργων που θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης για τη συναρμογή με την υφιστάμενη οδό. Στα τμήματα αυτά η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.

5) Φάση Ε’: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι μία ημέρα και ολοκληρώνονται οι εργασίες του κόμβου. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Εξαίρεση το τμήμα μήκους 50μ. επί της εθνικής οδού προ του κυκλικού κόμβου, στην κατεύθυνση προς Κυπαρισσία, που η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.

Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου που πηγάζει από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεντασκελούς κόμβου ταυτόχρονα με την κατασκευή, απαιτείται συμμόρφωση των οδηγών στα όρια ταχύτητας και στη σήμανση των εκτελούμενων έργων σε όλες τις φάσεις κατασκευής.


NEWSLETTER