Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 21:22

Βελτίωση παραλιακής οδού Στούπας

Γράφτηκε από την
Βελτίωση παραλιακής οδού Στούπας

 

Την ένταξη της πράξης “Βελτίωση της παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020” υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω του έργου προβλέπεται η βελτίωση και η ανάπλαση του παραλιακού δρόμου της Στούπας, μήκους 422 μέτρων περίπου, με αποξήλωση όλων των υλικών, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων.

Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 4 Νοεμβρίου 2022 και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2023.


NEWSLETTER