Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 21:20

Προσωρινός ανάδοχος για “έξυπνη πόλη” Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Προσωρινός ανάδοχος για “έξυπνη πόλη” Κυπαρισσίας

 

Ο οικονομικός φορέας «ΤΕΛΕΣΤΩ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε.» είναι ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων "έξυπνης πόλης" (σύστημα ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hot Spots) στο Διαδίκτυο - σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων)», που αφορά το Ανοικτό Κέντρο Τριφυλίας (Open Mall Κυπαρισσίας).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας ενέκρινε το πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού κι ως εκ τούτου κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα με ποσό οικονομικής προσφοράς 58.280 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER