Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 19:26

Σύμβαση για δρόμο στον αρχαιολογικό χώρο Ικλαινας 

Γράφτηκε από την

 

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης - βελτίωσης της οδού σύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου Ικλαινας με το οδικό δίκτυο, προϋπολογισμού 275.000 ευρώ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ενέκρινε, επίσης, τους όρους της σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Πύλου - Νέστορος και τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, ενώ εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα, για την υπογραφή της σύμβασης και για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου θα προέρχονται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αφορά σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της.

Οπως αναφέρεται στο προοίμιο και τον σκοπό της σύμβασης, “στην περιοχή της Ικλαινας έχουν έρθει στο φως σημαντικά αρχαιολογικά υπολείμματα της Εποχής του Χαλκού (περίπου 1600-1100 π.Χ.) μέσω των ανασκαφών και της επιφανειακής έρευνας από την Αρχαιολογική Εταιρεία και το πανεπιστήμιο του Μισσούρι - Sτ.Louis υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και ακαδημαϊκού Μιχάλη Κοσμόπουλου, Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μνημειώδη κτήρια με κυκλώπεια τείχη, σπίτια, και εργαστήρια, τα οποία φανερώνουν ότι κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα είχε ανάκτορο και ήταν πρωτεύουσα ανεξάρτητου κρατιδίου. Στην ύστερη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα φαίνεται ότι καταλήφθηκε από τον ηγεμόνα του Ανακτόρου του Νέστορα και μετατράπηκε σε σημαντικό βιοτεχνικό κέντρο . Η περιοχή φαίνεται να ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου στο οποίο άκμασε η επεξεργασία και το εμπόριο του χαλκού. Άλλες περίοδοι, από τις οποίες έχουν βρεθεί ευρήματα, είναι τα τέλη της Κλασικής εποχής και τα Βυζαντινά χρόνια”.

Ακόμα, σύμφωνα με στοιχεία της προγραμματικής σύμβασης, “το έργο αφορά την διαμόρφωση - βελτίωση της προσβασιμότητας υπάρχουσας αγροτικής οδοποιίας σύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου της Ικλαινας με το υπάρχον δίκτυο, συνολικού μήκους 1.084 μέτρων. Οι παραπάνω εργασίες, στόχο έχουν την αναβαθμισμένη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο.

Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η βελτίωση της οδού, είναι η αναβάθμισή της όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια κι άνεση της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον και προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με την αναβάθμισή της, η οδός πρόσβασης θα εναρμονίζεται πλήρως με το σημαντικό αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου”.