Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 08:41

Υπουργείο Υποδομών: Στις απαλλοτριώσεις οφείλεται η καθυστέρηση για τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος

Υπουργείο Υποδομών: Στις απαλλοτριώσεις οφείλεται η καθυστέρηση για τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος

 

Στις χρονοβόρες διαδικασίες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οφείλονται οι καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των αρδευτικών δικτύων του Φιλιατρινού φράγματος, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών. Κι εκτιμά ότι σε 2 μήνες από τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης θα δημοπρατηθεί το σημαντικό έργο.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου σε ενημερωτικό της σημείωμα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέρει:

“Συμπερασματικά, οι καθυστερήσεις δημοπράτησης του έργου οφείλονται στις χρονοβόρες διαδικασίες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης βάσει των νόμιμων διατάξεων, στην εμπλοκή πολλών φορέων και στην μεγάλη έκταση της απαλλοτριούμενης έκτασης. Τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και εκτιμάται ότι σε δύο μήνες μετά από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου, δηλαδή η δημοπράτησή του, βάσει του άρθρου 49 του ν. 4412/2016”.

Στο ίδιο σημείωμα καταγράφεται ότι “με την αριθ.πρωτ. 477/36983/03.02.2023 σύμβαση (23SYMV012089450) έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Η έναρξη της σύμβασης (άρθρο 2 σύμβασης) με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων, έγινε με το αριθ. πρωτ. 2482/241662/31.07.2023 έγγραφο, αφού παρελήφθη η προαναφερόμενη απάντηση από το Δασαρχείο που απαιτείται για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης. Η εν λόγω έκθεση είναι σχεδόν έτοιμη”.

Ακόμα, γίνεται γνωστό πως το Δασαρχείο Κυπαρισσίας καθυστέρησε ένα χρόνο και πλέον να απαντήσει, όταν του ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του και η προβολή ή μη δασικών δικαιωμάτων και διευκρινίζεται: “Η καθυστέρηση προέκυψε από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας, λόγω της μεγάλης έκτασης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ύστερα από συνεχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία και συνδρομή των μελετητών που υλοποίησαν τη κτηματογράφηση με σύνταξη βοηθητικών αρχείων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, ξεπεράστηκε το πρόβλημα και μπορεί να προχωρήσει η έκδοση απόφασης κήρυξης και δημοσίευσης αυτής σε ΦΕΚ”.

Γ.Σ.