Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 09:20

Το πρώτο βήμα για το Φιλιατρινό Φράγμα - Κηρύχθηκαν οι απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων

Γράφτηκε από τον
Το πρώτο βήμα για το Φιλιατρινό Φράγμα - Κηρύχθηκαν οι απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων

 

Το σήριαλ για τη λειτουργία του Φιλιατρινού Φράγματος, που ξεκίνησε με την εκπόνηση της πρώτης μελέτης το 2004, συνεχίζεται με άγνωστο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης καθώς χθες κηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων.

Στη συνέχεια θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων, θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και θα ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για το φράγμα εκπονήθηκε για λογαριασμό της τότε κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2004! Το Φιλιατρινό Φράγμα τελικώς δημοπρατήθηκε χωρίς τα αρδευτικά δίκτυα τον Οκτώβριο του 2008 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η σύμβαση υπογράφτηκε το Μάιο του 2009 και η κατασκευή ξεκίνησε το 2010. Το φράγμα ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 και η οριστική παραλαβή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε το Δεκέμβριο του 2019. Το Φθινόπωρο  2023 η Περιφέρεια Πελοποννήσου για λόγους ασφαλείας εκκένωσε μερικώς τον ταμιευτήρα του φράγματος.

 

ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το έργο κατασκευής των αρδευτικών δικτύων εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2019 στη Δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 45.880.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, εξέδωσε το Μάιο του 2023 απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης ορίζεται η 30ή Απριλίου 2024 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Χθες με απόφαση του υπουργείου Υποδομών προκηρύχθηκαν α) απαλλοτριώσεις εκτάσεων 70.775 τετραγωνικών μέτρων με προϋπολογισμό 1.048.270 ευρώ και β) απαλλοτριώσεις εκτάσεων 321.000 τετραγωνικών  μέτρων με προϋπολογισμό 3.761.900 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θ.Λ.


NEWSLETTER