Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 08:46

Με... συμφωνία ιδιοκτητών οι απαλλοτριώσεις στο Μεσσήνη - Λάμπαινα

 

Οι απαλλοτριώσεις για τη βελτίωση του δρόμου Μεσσήνη - Λάμπαινα δεν θα γίνουν με επίταξη όπως είχε επιλέξει η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, γιατί η νυν αρχή εκτιμά ότι είναι αναγκαία η συναίνεση των ιδιοκτητών για την γρήγορη υλοποίηση του έργου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε για τις απαλλοτριώσεις στην 7η Επαρχιακή Οδό ο κ. Πτωχός είπε  «Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε επιλεχθεί ένας στόχος, που είναι οι επιτάξεις. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όσων σχετίζονται με το έργο, οπότε η προσπάθειά μας είναι να τελειώσουμε όλη τη διαδικασία για να ορίσουμε τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης και να αρχίσουν οι διαδικασίες με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να πω ότι το έργο χωρίζεται σε δυο τμήματα. Ενδεχομένως στο τμήμα το πρώτο τμήμα της Μεσσήνης ως την Εύα είναι λίγο πιο δύσκολο. Κυρίως για τις απαλλοτριώσεις. Το επόμενο είναι νομίζω πιο εύκολο»

Θ.Λ.