Παρασκευή, 03 Μαϊος 2024 08:48

91 οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο στη Μεσσηνία

91 οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο στη Μεσσηνία

 

Τον Ιανουάριο του 2024 εκδόθηκαν στη Μεσσηνία 91 οικοδομικές άδειες για νέες κατοικίες 221 δωματίων.

Τον ίδιο μήνα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  εκδόθηκαν 191 οικοδομικές άδειες για νέες κατοικίες 492 δωματίων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή « Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.123 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 457.344m2 επιφάνειας και 2.039.124 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 15,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 9,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024 ανήλθαν σε 2.112 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 450.014 m2 επιφάνειας και 2.004.873 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 9,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.330 m2 επιφάνειας και 34.251 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2024, είναι 1,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2023 έως τον Ιανουάριο 2024, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 27.241 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.296.520 m2 επιφάνειας και 29.343.580m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,4% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Θ.Λ.