Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 13:04

Για τον Ιούνιο πάει η αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου

Γράφτηκε από τον
Για τον Ιούνιο πάει η αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου

Μεθοδικά συνεχίζονται πλέον τα έργα αναβάθμισης στο λιμάνι του Γυθείου, που είχαν σταματήσει πέρυσι το καλοκαίρι και τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί φέτος τον Ιούνιο, μετά από τρεις παρατάσεις της προθεσμίας ολοκλήρωσης που ζήτησε και έλαβε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο ανάδοχος του έργου, η Δομική Κρήτης Α.Ε..

Σημειώνεται ότι στη σχετική σύμβαση, που είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2012, το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε 30 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, ωστόσο τόσο οικονομικά ζητήματα, όσο και τεχνικής φύσεως ζητήματα οδήγησαν στην καθυστέρηση που έχει προκύψει.

Η πρώτη παράταση που δόθηκε προέβλεπε αποπεράτωση του έργου πέρυσι τον Ιούνιο και η δεύτερη πέρυσι τον Νοέμβριο, ενώ η τρίτη προβλέπει ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του φετινού Ιουνίου.

Η μελέτη προβλέπει την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 110 μέτρα προς βόρεια (στην ίδια κατεύθυνση του ήδη υφιστάμενου τμήματος) και με το ίδιο πλάτος (13,65 μέτρα), έτσι ώστε το συνολικό τελικό μήκος του να ανταποκρίνεται στην ανάγκη κάλυψης των διαστάσεων των πλοίων που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι, δηλαδη κρουαζιερόπλοια μήκους μέχρι 200 μέτρα καθώς και εμπορικά πλοία μήκους μέχρι 150 μέτρα.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 22.160.000 ευρώ, με πιστώσεις από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, ενώ η τελική δαπάνη, σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται σε 14.457.850,80 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ.


NEWSLETTER