Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2016 20:01

Ανάδοχοι σε 6 έργα του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ανάδοχοι σε 6 έργα του Δήμου Καλαμάτας

Εργολάβοι αναδείχθηκαν χθες στο Δήμο Καλαμάτας για 6 εργολαβίες αποκατάστασης ζημιών από τη θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 304.335 ευρώ.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Καραγιάννης και Σαράντος Μαρινάκης, μαζί με το διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Τζαμουράνη, άνοιξαν τις 22 συνολικά προσφορές και η Επιτροπή ανέδειξε ως αναδόχους αυτούς που έδωσαν τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Η χρηματοδότηση των εργολαβιών αυτών προέρχεται από την ενίσχυση των 250.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών και από δημοτικούς πόρους.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκαν:

1) Αποκατάσταση ζημιών στη Δ.Ε. Θουρίας, 70.000 ευρώ, ο Γιώργος Τζαμουράνης με έκπτωση 40% στα χωματουργικά και 38% στα τεχνικά. Προβλέπεται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων και οι πεσμένοι μαντρότοιχοι στο ρέμα του Ξερίλα. 2) Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Πηδήματος, 40.000 ευρώ, η Αικατερίνη Σηφάκη με έκπτωση 54%. Θα γίνουν καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων, απομάκρυνση φερτών υλικών κ.λπ.

3) Αποκατάσταση ζημιών στις Τ.Κ. Αρφαρών και Πλατέος, 40.000 ευρώ, η Δήμητρα Κυριακοπούλου με έκπτωση 38%. Αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε τρία γεφύρια στ’ Αρφαρά και σ’ ένα στο Πλατύ.

4) Προμήθεια και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων που καταστράφηκαν, 20.000 ευρώ, η εταιρεία "Ν. Παπουτές - Κ. Μέγγος Ο.Ε.", με έκπτωση 6%. Θα τοποθετηθούν νέα μεταλλικά στοιχεία στα ρέματα Ξερίλας, Αγίων Θεοδώρων της Θουρίας, σε διάφορα σημεία σε Αμφεια, Πλατύ, Καλαμάτα κ.λπ.

5) Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιίας (τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή τεχνικών κ.λ.π.), 99.335 ευρώ, ο Γιάννης Αργυράκης με έκπτωση 31% για τα χωματουργικά, τεχνικά και οδοστρωσία και 33% για τα ασφαλτικά. Αφορά το δρόμο προς Κουταλά και άλλους δρόμους κυρίως στην Καλαμάτα.

6) Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ.), 35.000 ευρώ, η εταιρεία "Τσερπές - Κωτσάκης - Παπαδέας Ο.Ε. -Ανέλιξη Ο.Ε.",, με έκπτωση 26% για τα χωματουργικά και 25% για τα τεχνικά.


NEWSLETTER