Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017 11:19

Δημοπρασία για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Δημοπρασία για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης

Δημοπρατείται ηλεκτρονικά από το Δήμο Μεσσήνης το έργο της αστικής ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, προϋπολογισμού 1.869.408,83 ευρώ.

Η ημερομηνία λήξης των προσφορών έχει οριστεί για τις 4 Ιανουαρίου 2018, στις 12 το μεσημέρι, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση για τις 8 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο χρηματοδοτείται από το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


NEWSLETTER