Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018 09:48

182 προσλήψεις στους δήμους της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
182 προσλήψεις στους δήμους της Μεσσηνίας

 

Συνολικά 182 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων προκηρύσσονται στους δήμους της Μεσσηνίας και τα νομικά τους πρόσωπα, στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ που ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά, πανελλαδικά, 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, οι θέσεις που προκηρύσσονται στη Μεσσηνία είναι 4 ΠΕ, 1 ΤΕ, 85 ΔΕ και 92 ΥΕ, με την κατανομή τους ανά δήμο να είναι η εξής:

α) Δήμος Καλαμάτας 44 θέσεις (19 ΔΕ και 25 ΥΕ). Αναλυτικά, οι θέσεις ΔΕ αφορούν 13 οδηγούς διαφόρων κατηγοριών και 6 χειριστές μηχανημάτων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ, εργάτες καθαριότητας.

β) Δήμος Μεσσήνης 28 θέσεις (12 θέσεις ΔΕ και 16 ΥΕ). Οι θέσεις ΔΕ αφορούν 1 ηλεκτρολόγο, 8 οδηγούς διαφόρων κατηγοριών και 3 χειριστές μηχανημάτων έργων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ, εργάτες καθαριότητας.

γ) Δήμος Πύλου - Νέστορος 28 θέσεις (9 θέσεις ΔΕ και 19 ΥΕ). Οι θέσεις ΔΕ αφορούν 2 επόπτες καθαριότητας, 1 ηλεκτρολόγο, 2 οδηγούς διαφόρων κατηγοριών και 4 χειριστές μηχανημάτων έργων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ, εργάτες καθαριότητας - συνοδούς απορριμματοφόρων.

δ) Δήμος Τριφυλίας 26 θέσεις (11 θέσεις ΔΕ και 15 ΥΕ). Οι θέσεις ΔΕ αφορούν 4  οδηγούς διαφόρων κατηγοριών και 7 χειριστές μηχανημάτων έργων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ, εργάτες καθαριότητας - γενικών καθηκόντων.

ε) Δήμος Δυτικής Μάνης 7 θέσεις (3 θέσεις ΔΕ και 4 ΥΕ). Οι θέσεις ΔΕ αφορούν, 1 οδηγό, 1 τεχνίτη υδραυλικό και 1 χειριστή μηχανημάτων έργων, ενώ οι θέσεις ΥΕ, 3 εργάτες καθαριότητας και 1 εργάτη υδρονομέα.

στ) Δήμος Οιχαλίας 9 θέσεις (2 θέσεις ΔΕ και 7 ΥΕ). Οι θέσεις ΔΕ αφορούν 2 χειριστές μηχανημάτων έργων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ, 3 εργάτες καθαριότητας και 4 εργάτες καθαριότητας - συνοδούς απορριμματοφόρων.

ζ) ΔΕΥΑ Καλαμάτας 13 θέσεις (2 ΠΕ, 8 ΔΕ και 3 ΥΕ). Οι θέσεις ΠΕ αφορούν, 1 πολιτικό μηχανικό και 1 χημικό μηχανικό. Οι θέσεις ΔΕ αφορούν, 1 βοηθό τεχνίτη υδραυλικό, 1 γραμματέα, 1 ηλεκτροσυγκολλητή, 1 τεχνίτη συντηρητή, 3 τεχνίτες υδραυλικούς και 1 χειριστή μηχανημάτων έργων, ενώ οι θέσεις ΥΕ, 3 εργάτες.

η) ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας 19 θέσεις (1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 14 ΔΕ και 3 ΥΕ). Η θέση ΠΕ αφορά 1 χημικό μηχανικό, η ΤΕ 1 μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, οι ΔΕ 2 βοηθούς υδραυλικούς, 1 διοικητικού οικονομικού, 4 καταμετρητές - υδρονομείς, 4 τεχνίτες μηχανικούς και 3 χειριστές μηχανημάτων έργων διαφόρων κατηγοριών, ενώ οι θέσεις ΥΕ αφορούν 2 βοηθούς εργάτες γενικών καθηκόντων και 1 χωματουργό ύδρευσης.

θ) ΔΕΥΑ Μεσσήνης 4 θέσεις (1 ΠΕ και 3 ΔΕ). Η θέση ΠΕ αφορά 1 μηχανολόγο μηχανικό και οι θέσεις ΔΕ, 1 ηλεκτρολόγο, 1 καταμετρητή - υδρονομέα και 1 τεχνίτη υδραυλικό.

ι) Σύνδεσμος Υδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας 4 θέσεις (ΔΕ), οι οποίες αφορούν 1 διοικητικό και 3 ηλεκτρολόγους συντηρητές εγκαταστάτες γ' ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία είναι, α) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αρχίζει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 2 το μεσημέρι, β) για την κατηγορία ΔΕ αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 2 το μεσημέρι και γ) για την κατηγορία ΥΕ αρχίζει την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 2 το μεσημέρι.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση “ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10” αναγράφοντας στον φάκελο την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει, α) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ με την πάροδο της Παρασκευής 16 Μαρτίου, β) για την κατηγορία ΔΕ με την πάροδο της Δευτέρας 12 Μαρτίου και γ) για την κατηγορία ΥΕ με την πάροδο της Τρίτης 27 Μαρτίου.


NEWSLETTER