Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 08:11

Ενας υδραυλικός για όλη τη Δυτική Μάνη!

Γράφτηκε από τον
Ενας υδραυλικός για όλη τη Δυτική Μάνη!

 

Ενας υδραυλικός κι αυτός συμβασιούχος καλείται να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενός δήμου δύσβατου και μεγάλου σε έκταση, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Γιάννης Μαραμπέας, εισηγούμενος προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη με 8μηνη σύμβαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου -ενός Τεχνίτη Υδραυλικού ΔΕ.

Με δεδομένο και τον τουριστικό χαρακτήρα του δήμου και λαμβάνοντας υπόψη και την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική πρόσληψη, συμφωνώντας με τη διαπίστωση του δημάρχου ότι “στην υπηρεσία ύδρευσης υπάρχει επιτακτική ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού, καθώς δεν υπάρχει στον φορέα μας υδραυλικός μόνιμος ή αορίστου χρόνου”.

Οπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο δήμαρχος, η πρόσληψη του εν λόγω ατόμου απαιτείται “ακόμα και αν καταστεί δυνατό να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό μέσω της πρόσφατης προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018. Η πρόσληψη του υδραυλικού, με 8μηνη σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης (αλλαγές υδρομετρητών, επισκευή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης) στο μέτρο του δυνατού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης καλύπτει έκταση 402.809 στρεμμάτων και το αίτημά μας για έναν μόνο ΔΕ30 Τεχνίτη Υδραυλικό, με 8μηνη σύμβαση, γίνεται για να καλύψουμε τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες μας στον τομέα της ύδρευσης” κατέληξε ο Γ. Μαραμπέας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Εξ άλλου, στην ίδια συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης ενέκρινε ομόφωνα και την πρόσληψη, με πεντάμηνη σύμβαση, 5 εργατών καθαριότητας ΥΕ, δεδομένου -όπως υπογράμμισε στην εισήγησή του ο δήμαρχος- ότι και “στην υπηρεσία καθαριότητας υπάρχει μεγάλη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το 2018, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μεγάλης συσσώρευσης καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων που είναι πολύ έντονο ιδίως κατά την θερινή περίοδο, λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Μάνης”.

Συνεχίζοντας ο Γ. Μαραμπέας σημείωσε ότι “το υφιστάμενο μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των ολοένα διογκούμενων αναγκών, ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και σε βοηθητικές υπηρεσίες καθαριότητας, ζήτημα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας”.

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και την πρόσληψη, με οκτάμηνη σύμβαση, ενός χειριστή μηχανήματος έργου ΔΕ. Εισηγούμενος το σχετικό θέμα, ο δήμαρχος τόνισε ότι “η πρόσληψη κρίνεται επιτακτική, δοθέντος του γεγονότος ότι ο δήμος απασχολεί μόνο έναν χειριστή μηχανήματος έργου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας αδυνατεί να εξυπηρετήσει μόνος του τις ολοένα και περισσότερες ανάγκες που παρουσιάζονται”.

Οπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γ. Μαραμπέας, ο εν λόγω χειριστής “εργάζεται αδιάλειπτα, διότι λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας η υπηρεσία αδυνατεί να του δώσει την ετήσια κανονική του άδεια για το 2017”.

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER