Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 17:44

Προγραμματική σύμβαση για έργα ύδρευσης στο Δήμου Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από τον
Προγραμματική σύμβαση για έργα ύδρευσης στο Δήμου Πύλου - Νέστορος

Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, στην προχθεσινή του συνεδρίαση, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Π-Ν και του δήμου, προκειμένου ο δεύτερος να αποτελέσει τον φορέα υλοποίησης έργων ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.891.986,61 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα έργα αυτά, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης του δήμου Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, έχουν ως στόχο την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του δήμου.

Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε, ότι προγραμματίζεται η προσθήκη και διασύνδεση δύο νέων γεωτρήσεων, η ανακατασκευή και η επέκταση της χωρητικότητας μίας εκ των υδατοδεξαμενών της Χώρας και άλλες μικρής κλίμακας επεμβάσεις στο δίκτυο (προϋπολογισμός 973.387,10 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ), με στόχο την αντιμετώπιση “της ελλιπούς δυναμικότητας των πηγών υδροδότησης κατά τους θερινούς μήνες και των προβλημάτων έλλειψης πίεσης σε ορισμένα σημεία του δικτύου”. Προβλέπεται επίσης η σύνδεση των δύο γεωτρήσεων με το δίκτυο της ΔΕΗ (προϋπολογισμός 10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Επιπλέον, συνέχισε ο Κ. Καλογερόπουλος, θα γίνει αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε Κυνηγού, Χωματάδα και Περιβολάκια (προϋπολογισμός 1.174.193,55 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ), προκειμένου “να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στις υποδομές εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής, ενώ η εξοικονόμηση πόσιμου νερού που θα επιτευχθεί θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική”.

Ακόμα, θα γίνει αντικατάσταση και υπογειοποίηση του κύριου αγωγού από τη γεώτρηση Μπουρνιάς μέχρι την υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στην περιοχή των Κάτω Αμπελοκήπων (προϋπολογισμός 360.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), όπως επίσης και αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Πετροχώρι του Ρωμανού καθώς και 9 τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Μεθώνη (προϋπολογισμός 541.118,23 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ). Με τον τρόπο αυτό, σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Π – Ν “διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, ελαχιστοποιούνται οι βλάβες λόγω παλαιότητας υλικού, μειώνονται οι απώλειες νερού από τις βλάβες και καθίστανται ευχερείς και ασφαλείς για το προσωπικό οι εργασίες σύνδεσης και αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο”.

Τέλος, προβλέπεται και δαπάνη 80.000 ευρώ για την αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών στις περιοχές Πετροχωρίου και Μεθώνης.

Β.Γ.Μ.


NEWSLETTER