Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 08:24

Σε χαμηλούς τόνους η ψήφιση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Σε χαμηλούς τόνους η ψήφιση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

 

 

Σε 21.809.263,59 ευρώ ανέρχεται ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του Δήμου Μεσσήνης για το 2019, ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην προχθεσινή ειδική συνεδρίαση του Σώματος -με τις ψήφους της πλειοψηφίας και του συμβούλου Γιώργου Γρουσουζάκου από την ελάσσονα μειοψηφία. Καταψήφισε η μείζων μειοψηφία, καθώς και ο σύμβουλος Κώστας Αποστολόπουλος από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”, διευκρινίζοντας ότι εγκρίνουν μόνο το κονδύλι που αφορά τα λειτουργικά έξοδα του δήμου.

Εισηγούμενος το σχέδιο προϋπολογισμού ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρήστος Καρύδης σημείωσε ότι αυτό συντάχθηκε με βάση όσα στοιχεία υπήρχαν μέχρι και την 31η του περασμένου Ιουλίου, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με συγκεκριμένη μέθοδο και οι εκτιμήσεις γίνονται με βάση τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου.

Την εκτίμηση πως ο προϋπολογισμός “είναι ανεφάρμοστος” εκτίμησε η μείζων μειοψηφία διά του επικεφαλής της Στάθη Αναστασόπουλου, ενώ ο κύριος εισηγητής της Τάσος Παπαγεωργίου επισήμανε ως ανησυχητικό το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε η δημοτική αρχή υπολείπεται κατά 3 εκατομμύρια ευρώ του αντίστοιχου περσινού: “Με βάση την εμπειρία μας από την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2018, πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθεί ούτε κι αυτός σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Η μέχρι τώρα πορεία του φετινού προϋπολογισμού -με σημαντική ασυνέπεια των προβλέψεων έναντι των έργων- είναι αυτή που μας πείθει ότι ούτε κι αυτός θα εφαρμοστεί”.

Από την πλευρά του, ο Κ. Αποστολόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει γιατί πλέον ο Δήμος Μεσσήνης, όπως και οι υπόλοιποι ΟΤΑ της χώρας μας, “καταρτίζουν προϋπολογισμούς με περικοπές στις πιστώσεις για προσωπικό, ακολουθώντας τις επιταγές των δανειστών”.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα έσοδα που προϋπολογίζει ο Δήμος Μεσσήνης για το 2019 ανέρχονται σε 21.809.263,59 ευρώ, από τα οποία ως τακτικά εκτιμώνται 5.594.712,77 ευρώ (από τα οποία 1.617.546,40 ευρώ προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και 3.208.839,60 ευρώ από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες), ενώ τα έκτακτα αναμένεται να φθάσουν τα 5.421.866,39 ευρώ (από τα οποία τα 4.942.147,19 ευρώ αναμένεται να προέλθουν από επιχορηγήσεις και επενδύσεις). Τα βεβαιωμένα για πρώτη φορά έσοδα από προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) εκτιμώνται σε 668.986,26 ευρώ και τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ σε 1.996.834,11 ευρώ, με τις εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων καθώς και τις επιστροφές χρημάτων να προϋπολογίζονται σε 2.544.980 ευρώ. Παράλληλα, το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προϋπολογίζεται σε 5.581.884,06 ευρώ.

Ως προς τις δαπάνες του Δήμου Μεσσήνης, που σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού εκτιμώνται σε 21.809.263,59 ευρώ, αυτές διαμορφώνονται σε 7.999.527,83 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα του δήμου (από τα οποία οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού εκτιμώνται σε 4.073.323,30 ευρώ και αυτές των αιρετών και τρίτων σε 835.374,54 ευρώ), ενώ το σύνολο των επενδύσεων προϋπολογίζεται σε 9.578.670,36 ευρώ -με τα 8.624.497,93 ευρώ να αφορούν έργα και τα 247.817,43 ευρώ μελέτες και έρευνες. Παράλληλα εκτιμάται ότι ως προς τις πληρωμές ΠΟΕ και τις υπόλοιπες αποδόσεις και προβλέψεις αυτές θα ανέλθουν σε 4.214.330,85 ευρώ, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται σε 16.734,55 ευρώ.

Ο καταμερισμός, ανά υπηρεσία, του Δήμου Μεσσήνης των προϋπολογιζομένων δαπανών για το 2019 είναι ο εξής: α) Γενικές Υπηρεσίες 5.782.611,53 ευρώ, β) Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 2.091.008,03 ευρώ, γ) Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 2.413.994,48 ευρώ, δ) Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 3.589.236,25 ευρώ, ε) Υπηρεσίες Υδρευσης - Αρδευσης - Αποχέτευσης 236.946,79 ευρώ, στ) Υπηρεσία Τεχνικών Εργων 2.859.875,80 ευρώ, ζ) Υπηρεσίες Πρασίνου 175.597,81 ευρώ, η) Υπηρεσία Πολεοδομίας 63.000 ευρώ, θ) Υπηρεσία Νεκροταφείων 77.732,07 ευρώ, ι) Δημοτική Αστυνομία 59.300 ευρώ, ια) Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 248.954,54 ευρώ, ιβ) Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 354.382,29 ευρώ, ιγ) Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 150.000 ευρώ, ιδ) Υπηρεσίες Υδρευσης - Αρδευσης - Αποχέτευσης (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 36.563,76 ευρώ, ιε) Υπηρεσία Τεχνικών Εργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 3.638.033,54 ευρώ και ιστ) Λοιπές Υπηρεσίες (χρηματοδότηση από ΠΔΕ) 15.292,15 ευρώ.

Β.Γ.Μ.