Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018 10:11

Προχωρά η σύμβαση για ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Προχωρά η σύμβαση για ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο Μεσσήνης

 

Το έργο αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, του οδοφωτισμού του Δήμου Μεσσήνης, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης.

Οπως ανακοινώθηκε από το δήμο, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινάει το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010, όπως ισχύει σήμερα, στην Πελοπόννησο. Πλήρες και απαιτητικό έργο με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει δοθεί στην προσφορά του αναδόχου (θα ελέγχεται ανά τρίμηνο).

Η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμός) του Δήμου Μεσσήνης, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με: 1) Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων / φωτιστικών / προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του δήμου. 2) Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού κι Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο σύστημα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities. 3) Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting  και στατιστική παρακολούθησης). 4) Αξιοποίηση του συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση εταιρειών με την επωνυμία “Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.” και “Γκλομπιτέλ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Α.Ε.” (OTE A.E. - GLOBITEL A.Ε.)», με την 421/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκτιμάται το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο οκτάμηνο του 2018.

Στοιχεία κατακύρωσης: α) Εγγυημένη Εξοικονόμηση 80,69% (3.325.428,07 kWh / έτος), έναντι του 71,42% που αρχικά είχε εκτιμηθεί από τον δήμο, δεδομένο το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο την δαπάνη του δήμου για κατανάλωση ενέργειας. β) Οφελος δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.290.253,66 ευρώ (μέσος όρος: 107.521,14 ευρώ / έτος). γ) Μείωση αποτυπώματος: 44.105,76 τόνους CO2 (12 έτη). δ) Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του δήμου για τα επόμενα 12 χρόνια (2.261.735,98 ευρώ και μέσο όρο / έτος: 188.478,00 ευρώ), δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης του όλου συστήματος περνάει στον ανάδοχο. ε) Συνολικό όφελος του δήμου: 3.551.989,64 ευρώ (295.999,14 ευρώ / έτος).


NEWSLETTER