Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 17:16

Κατατέθηκαν οι μελέτες για βιολογικό καθαρισμό Κορώνης

Κατατέθηκαν οι μελέτες για βιολογικό καθαρισμό Κορώνης

Η τεχνική μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα τεύχη δημοπράτησης του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Κορώνης, έργου προϋπολογισμού 9.615.704 ευρώ, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος στην σημερινή του συνεδρίαση στις 7 μ.μ.

Ακόμα, το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος και του δήμου για την υλοποίηση του έργου.

Ενα ακόμα σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αποψινή του συνεδρίαση είναι και η προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 356.500 ευρώ, που προτίθεται να συνάψει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την προστασία και την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του Κάστρου της Μεθώνης.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Λιµενικών Εργων του Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τη σύμβαση, αναλαμβάνει -μετά από τη σχετική έρευνα και τις απαιτούμενες επιτόπιες μετρήσεις και αυτοψίες- να προτείνει “έργα και δράσεις που θα καθορίσουν ήπιες µορφές παρέµβασης στην παράκτια ζώνη ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ανάπτυξης της πόλης, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη συγκρότηση µιας νέας ταυτότητας ποιοτικά αναβαθµισµένης, τουριστικά ελκυστικής που θα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά περιβάλλοντος και ποιότητας ζωή”.

Τέλος, μεταξύ άλλων θεμάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος καλείται να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης δύο έργων, αφ’ ενός της βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου Χανδρινού – Πλατανόβρυσης μέχρι τις 31 Αυγούστου και αφ’ ετέρου των ασφαλτοστρώσεων στις Δημοτικές Ενότητες Πύλου, Κορώνης και Μεθώνης μέχρι τις 4 Μαρτίου.

Β.Γ.Μ.