Πέμπτη, 23 Μαϊος 2019 18:10

Πρόσληψη 4 ναυαγοσωστών στη Μάνη

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη 4 ναυαγοσωστών στη Μάνη

Την πρόσληψη 4 ναυαγοσωστών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκηρύσσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Οπως γνωστοποίησε, ειδικότερα, ο δήμος προτίθεται να καλύψει 4 θέσεις ναυαγοσωστών (ΠΕ ή ΔΕ) για χρονικό διάστημα 4 μηνών, από 1η Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι, ηλικίας από 18 έως και 45 χρόνων, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά προσόντων, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, στην Καρδαμύλη (τηλ. 27213 60906) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαΐου.


NEWSLETTER