Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 19:58

Νέος αντιδήμαρχος Τριφυλίας ορίστηκε ο Γιάννης Γριβοκωστόπουλος

Γράφτηκε από τον
Νέος αντιδήμαρχος Τριφυλίας ορίστηκε ο Γιάννης Γριβοκωστόπουλος

 

Νέος αντιδήμαρχος Τριφυλίας ορίστηκε ο Γιάννης Γριβοκωστόπουλος που πρόσφατα ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας, με απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα και μέχρι το τέλος της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που του ανατίθενται είναι:

- Η εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας του περιβάλλοντος: Ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου. Ευθύνη του Τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Ερευνας και Τεχνολογίας. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

- Η τουριστική ανάπτυξη και απασχόληση και συγκεκριμένα: Ανάπτυξη και προγραμματισμός. Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Δημοτική υγεία. Εθελοντισμός. Κοινωνική πολιτική. Πολιτικές ισότητας των φύλων.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER