Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 19:46

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Με εγκρίσεις πρακτικών από διαγωνισμούς προμηθειών και καθορισμούς όρων νέων διαγωνισμών θα ασχοληθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας που συνεδριάζει την αύριο Τρίτη στη 1 το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα απασχολήσουν την επιτροπή είναι: Εγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020». Λήψη απόφασης επί αιτήσεως, σχετικά με την αποζημίωση της ζημίας του ΙΧ αυτοκινήτου. Εγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων καθαριότητας». Εγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών». Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού και Κτιρίων Δήμου Τριφυλίας». Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Αστικές Αναπλάσεις Αετού». Εκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος του δήμου και ορισμός υπολόγου . Εκδοση 2ου εντάλματος προπληρωμής, ποσού 8.000 ευρώ για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας και ορισμός υπολόγου.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER