Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019 16:33

Πέντε διμηνίτες στο Δήμο Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Πέντε διμηνίτες στο Δήμο Μεσσήνης

 

Πέντε συμβασιούχους διμηνίτες για την ανακύκλωση θα προσλάβει ο Δήμος Μεσσήνης, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, η δίμηνη πρόσληψη αφορά 5 άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας, που θα απασχοληθούν ως πλήρωμα απορριμματοφόρων.

Οπως επισημάνθηκε προς το σώμα, η ανάγκη για την πρόσληψη των πιο πάνω συμβασιούχων προκύπτει από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απασχολούνται συνολικά ως ΥΕ εργάτες καθαριότητας 16 άτομα, με διάφορες σχέσεις εργασίας -τα 6 μόνιμοι ή αορίστου χρόνου και τα υπόλοιπα 10 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, οι πιο πάνω εργαζόμενοι, “αριθμητικά αντιστοιχούν επακριβώς για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στην μηχανική αποκομιδή αποβλήτων, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αναγκών λόγω θέρους”, ενώ την ίδια στιγμή, “λόγω έλλειψης ΥΕ εργατών καθαριότητας - πληρωμάτων απορριμματοφόρων, το Τμήμα αδυνατεί να προβεί στην πλύση των κάδων απορριμμάτων ως οφείλει”.


NEWSLETTER