Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019 09:49

Σχέδια για πιο πολλά τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Σχέδια για πιο πολλά τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

 

Θα μεγαλώσει ο παραχωρούμενος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Για την ακρίβεια, πρόκειται να νομιμοποιηθεί ο επιπλέον χώρος που έχουν καταλάβει εδώ και καιρό.

Τη διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στην τελευταία συνεδρίασή του με την υφιστάμενη σύνθεση, την Τρίτη 27 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι, στο νέο Δημαρχείο.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση, «μετά από αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας και τα σχετικά αιτήματα των καταστημάτων “Bistroteca” και “Platea”, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα των καταστηματαρχών, εισηγείται τη διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία. Οι προς παραχώρηση χώροι δεν επιβαρύνουν τον χαρακτήρα της πλατείας, αλλά απεναντίας εκτιμούμε ότι η νέα χρήση τους θα βοηθήσει στη βελτίωση της επισκεψιμότητάς της. Γενικά με τη διεύρυνση του διαθέσιμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χώρου δεν περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσπέλασης των πεζών τόσο από τους πεζόδρομους δυτικά της, όσο επί της πλατείας, όπου εκεί ο υφιστάμενος διάδρομος πεζών δεν τροποποιείται, ούτε επηρεάζεται.

Στις συγκεκριμένες θέσεις ο πρόσθετος χώρος που παραχωρείται καθορίζεται από τις όψεις των κτισμάτων μαζί με τις μικροεπεκτάσεις τους, καθώς στα σημεία αυτά υπάρχουν μικρές αποτμήσεις των κύριων όψεών των. Η διευρυμένη όψη τους θα αποτελεί και την προβολή τους στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας. Για την προβολή τους αυτή θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του σχετικού άρθρου 3 του νόμου 1080/80».

Γ.Σ.


NEWSLETTER