Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 19:42

Μειοδότης για επισκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Μειοδότης για επισκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

Την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για το έργο επισκευής και αναβάθμισης Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στην αυριανή της συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Ικτίνος» με έκπτωση 47,12%.

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν 5 προσφορές και η προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση απορρίφθηκε, διότι “η εγγυητική συμμετοχής που υπέβαλε στο διαγωνισμό ήταν μικρότερη από την απαιτούμενη”.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 90 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, “προκειμένου να γίνει η προσαρμογή των λειτουργούντων Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, απαιτούνται εργασίες που αποσκοπούν στην ασφαλή παραμονή των παιδιών στους χώρους των σταθμών, εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων των σταθμών στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 του Π.Δ. 99/17, εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο και τέλος εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης - ψύξης, όπου απαιτείται”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER