Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2019 10:45

4 έργα ΕΣΠΑ δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
4 έργα ΕΣΠΑ δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμάτας

Τέσσερα έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, πρόκειται να δημοπρατήσει ο Δήμος Καλαμάτας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πρόκειται για τις αναπλάσεις των οδών Πλαστήρα, προϋπολογισμού 1.419.000 ευρώ, Αναγνωσταρά, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, και Ναυαρίνου, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, καθώς και για τη δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 279.247,60 ευρώ.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από το δήμο, τα 4 αυτά έργα βρίσκονται στη φάση σύνταξης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και έως το τέλος του 2019 θα έχουν δημοπρατηθεί.

Αναλυτικά:

α) Για το έργο της ανάπλασης της οδού Πλαστήρα, στη Δυτική Παραλία, από την Αρτέμιδος μέχρι τον Κορδία προβλέπεται: Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου, στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος, Ευαγγελιστρίας, Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας. Η εφαρμογή τυπικής διατομής κύριας συλλεκτήριας οδού για περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και συγκεκριμένα της εφαρμογής της δίιχνης τυπικής διατομής, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο μήκους 390μ. επί του αριστερού (νότιου) πεζοδρομίου. Η σήμανση - ασφάλιση της οδού και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Η κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων για την αποστράγγιση - αποχέτευση του καταστρώματος και των παροδίων ιδιοκτησιών. Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια κ.α.).

β) Για το έργο της Αναγνωσταρά προβλέπεται: Η διαπλάτυνση των υφισταμένων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. πέραν των χώρων στάθμευσης. Δημιουργία χώρων πρασίνου με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια. Η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) για την ασφαλή διακίνηση πεζών και αμαξιδίων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο.

γ) Για τη Ναυαρίνου (από Φαρών έως Ακρίτα) προβλέπεται: Η μονοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος (προς την Ανατολική Παραλία), με τη δημιουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,80 μέτρα. Η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης - λωρίδας πλάτους περίπου 1 μέτρου μεταξύ του προτεινόμενου δρόμου και του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, για το διαχωρισμό των αξόνων κυκλοφορίας ποδηλάτων και οχημάτων. Η διαπλάτυνση του βόρειου πεζοδρομίου σε βάρος του υφιστάμενου δρόμου κατά 4 περίπου μέτρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της στάθμευσης των μοτοσυκλετών και τη δημιουργία μόνο θέσεων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας. Θέσεις στάθμευσης μηχανών στις κάθετες προς τη Ναυαρίνου οδούς, Μαιζώνος και Βύρωνος, και μέχρι το ύψος της οδού Σανταρόζα. Για την κυκλοφορία των οχημάτων και την αστική συγκοινωνία, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται δια μέσου της οδού Ακρίτα και στη συνέχεια την οδό Κρήτης.

δ) Για τη δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της Καλαμάτας προβλέπεται: Η δημιουργία δύο καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης (info points) στην πόλη: το ένα στο Ιστορικό Κέντρο, στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου, και το δεύτερο στην παραλιακή ζώνη, σε επισκέψιμο χώρο μεγέθους περιπτέρου που θα κατασκευαστεί εκ νέου και θα τοποθετηθεί πολύ κοντά και στο χώρο άφιξης των κρουαζιερόπλοιων. Τα τουριστικά καταστήματα θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στους επισκέπτες και στους κατοίκους για τουριστικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης.

Γ.Σ.

 


NEWSLETTER