Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 18:23

Με διαφωνίες ανοίχτηκε ο φάκελος για Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια

Γράφτηκε από τον
Με διαφωνίες ανοίχτηκε ο φάκελος για Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια

Ανοιξε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας το φάκελο με τη μία πρόταση που είχε υποβληθεί στη διαγωνιστική διαδικασία, για την εκμετάλλευση των ακινήτων του κληροδοτήματος Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια.

Η πρόταση ήταν του επιχειρηματία τουρισμού Θεόδωρου Μπρεζεράκου. Το άνοιγμα του φακέλου έγινε κατά πλειοψηφία, καθώς επέμειναν στις απόψεις και τις διαφωνίες τους οι επικεφαλής των παρατάξεων των μειοψηφιών Βασίλης Κοσμόπουλος και Βασίλης Τζαμουράνης.

Ο κ. Κοσμόπουλος ζήτησε να μην ανοιχθεί ο φάκελος πριν ξεκαθαρίσει το θέμα των χρήσεων με έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο κ. Τζαμουράνης συμπλήρωσε την άποψη αυτή, ζητώντας να μην είναι για 50 χρόνια η παραχώρηση και αξιοποίηση, αλλά για 25 - 30 χρόνια και να μην δοθεί ολόκληρη η έκταση, αλλά ένα τμήμα να κρατηθεί για κοινόχρηστο χώρο.

Ο επικεφαλής του “Ανοιχτού Δήμου” Μανώλης Μάκαρης που παρέστη στη συνεδρίαση (δεν είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής) συμφώνησε να μην ανοιχθεί η πρόταση και το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πλειοψηφία δεν δέχθηκε τις απόψεις αυτές και αποφάσισε το άνοιγμα της πρότασης. Ο πρόεδρος της επιτροπής – αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ενημέρωσε ότι απαντώντας σε έγγραφα ερωτήματά του η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είπε ότι μπορεί να γίνει δεκτή η μία πρόταση, δηλαδή δεν είναι άγονη η διαγωνιστική διαδικασία και πως η πρόταση θα αξιολογηθεί και θα κριθεί ως συμφέρουσα ή όχι και από το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης, μετά από εισήγηση από τεχνικό - αρμόδιο υπάλληλο. Η Αποκεντρωμένη παρατήρησε ότι αν υπάρξει θετική γνωμοδότηση και η διαγωνιστική διαδικασία περάσει σε δεύτερη φάση, σ’ αυτήν μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ο κ. Φάβας ενημέρωσε, ακόμα, ότι με απόφαση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου συστάθηκε επιστημονική επιτροπή –απόφαση που εγκρίθηκε από την Οικονομική– στην οποία μετέχουν στελέχη των Διευθύνσεων Πολεοδομίας, Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, οικονομολόγος και ο πρόεδρος της Μικρής Μαντίνειας Γιώργος Σπίνος.

Η επιτροπή θα ελέγξει και θα αξιολογήσει την πληρότητα και νομιμότητα του φακέλου, την πρόταση αξιοποίησης των ακινήτων του κληροδοτήματος μαζί με την υποβολή παρατηρήσεων και βελτιωτικών τροποποιήσεων, που θα κατατεθούν στην Οικονομική Επιτροπή (αποτελεί τη Διοικούσα - Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος) και στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης. Η Αποκεντρωμένη και η Οικονομική θα αποφασίσουν αν θα δοθεί θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την αλλαγή χρήσης του ακινήτου Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια και μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά.

Με βάση τους όρους της πρόσκλησης για την αξιοποίηση που είχε εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή: “1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση εκμετάλλευσης των ανωτέρω ακινήτων, που θα περιλαμβάνει προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης των ακινήτων, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις χρήσεις γης και θα πρέπει να λάβουν την έγκριση όλων των αρμόδιων αρχών, με δαπάνες του μισθωτή. Στην πρόταση εκμετάλλευσης θα περιλαμβάνεται αρχιτεκτονική λύση, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός έργου, μηνιαίο μίσθωμα, χρήση του προς μίσθωση χώρου κ.λπ. 2) Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 42 του Ν. 4182/2013. Επίσης θα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3,6%”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι: “Οι δαπάνες ανακατασκευής και οι εν γένει δαπάνες των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών θα γίνουν με επιμέλεια και ευθύνη του μισθωτή. Επίσης, οι πάσης φύσεως δαπάνες του έργου διαμόρφωσης και ανακατασκευής θα καταβληθούν από το μισθωτή και θα παραμείνουν προς όφελος των ακινήτων, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης μετά τη λήξη της μίσθωσης, η κυριότητα των ακινήτων θα περάσει στην ιδιοκτησία του κληροδοτήματος”.

Τα ακίνητα του κληροδοτήματος είναι: 1) Διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 428,24 τ.μ. (ενοικιαζόμενα δωμάτια). 2) Διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 192,58 τ.μ. 3) Διώροφο εργοστάσιο συνολικής επιφάνειας 586,10 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 21,17 τ.μ. 4) Διώροφης οικοδομή συνολικής επιφάνειας 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατάστημα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.). 5) Υπόστεγο γκαράζ συνολικής επιφάνειας 61,48 τ.μ. 6) Ισόγεια αποθήκη επιφανείας 13,95 τ.μ. 7) Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 68,68 τ.μ. 8) Ισόγεια αποθήκη επιφανείας 20,16 τ.μ. 9) Ισόγεια αποθήκη επιφανείας 76,03 τ.μ. τα οποία βρίσκονται εντός γεωτεμαχίου εκτάσεως 18.394,82 τ.μ. εντός οικισμού και 10) Γεωτεμάχιο εκτάσεως 202,38 τ.μ. εκτός οικισμού. 11) Γεωτεμάχιο εκτάσεως 891,62 τ.μ. εκτός οικισμού.

Γ.Σ.

 


NEWSLETTER